Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

30. decembra 2019

Radosť z tvorby


Rozhovor s Ľuborom Benkovičom
(Pripravila Lýdia Šimková)

 
Ľubor Benkovič
Ľubor Benkovič (1964) sa venuje pesničkárstvu i grafickej tvorbe, pravidelne publikuje „veršované obrázky“ v inzertných novinách Pardon. Samizdatovo si vydal zbierku veršov a kresieb Anarchistické sociálne istoty.


Čo alebo kto ťa priviedol k písaniu?
Radosť z hrania sa so slovami a potreba mať čo spievať v pesničkách, ktoré som začal vymýšľať.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
V odlišnosti pohľadu na svet od nevedomej masy okolo.

27. decembra 2019

K písaniu ma priviedol život


Rozhovor s jubilujúcou poetkou Andreou Truskovou
(Pripravila Lýdia Šimková)

 
Andrea Trusková
Čo alebo kto ťa priviedol k písaniu?
Život.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
V ľuďoch, v prírode, v sebe...

Čo čítaš, o čom premýšľaš?
Takmer o všetkom, okrem sci-fi a automobilizme, žiaľbohu o všetkom.

26. decembra 2019

Vianočný vinš


Lýdia Šimková
Foto: Lýdia Šimková

Prajem vám lásku
na zlatom vlásku,
stiahnuť ju môžete všetci
a zakotviť vo svojom srdci.

Radosť, šťastie, pohodu
zbierať ako úrodu.

Zdravie pevné ako buk
zoberte do svojich rúk.

Majte trochu trpezlivosti,
aby hrdlo neprepichli rybie kosti.

Prajem veľa dobrej nálady,
tanca do dobrej pohody.

Náruč plnú objatí,
veľká radosť nech sa navráti!

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2020!

22. decembra 2019

Brehy pod mostom


Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa na pôde Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne konala prezentácia debutovej básnickej zbierky Ľubomíra Marettu Brehy pod mostom (Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019).

Ľubomír Maretta je členom Literárneho klubu Omega v Trenčíne. Učaroval mu viazaný verš, ktorý uplatnil vo všetkých básňach zaradených do zbierky. Ako sa vyznal, chce sa v tvorbe stále zlepšovať, neustrnúť vo vývoji...

20. decembra 2019

Čo sa ti snívalo, dievčatko?


Decembrové stretnutie v klube Omega (5. 12. 2019) malo slávnostnejší charakter. Jeho súčasťou bola prezentácia básnickej zbierky našej členky Márie Rehákovej. 

Zbierka dostala názov Čo sa ti snívalo, dievčatko? a vyšla s prispením LK Omega a MO MS v Trenčíne. Prítomným ju predstavila Jana Poláková, šťastnú cestu k čitateľom zaželala Anna Prnová.

22. novembra 2019

Za pani Hudecovou


Katarína Hudecová (1928–2017)

Foto: Lýdia Šimková
Dotĺklo srdce
plné lásky, rýmov...
Poetka s dušou snivou
trpezlivo a usilovne
rozdávala básne,
dobro, poučenia...
Nejedna pekná spomienka
nám v srdci na ňu zostala
a polica zdobená jej knihou...

12. novembra 2019

Novembrové stretnutie (2019)


Pravidelné stretnutie v klube Omega sa uskutočnilo vo štvrtok 7. novembra. Do prezenčnej listiny sa zapísalo šestnásť prítomných. Predseda klubu informoval o literárnych a kultúrnych podujatiach, ktoré majú súvis s činnosťou nášho klubu. Lýdia Šimková referovala o tohtoročnej Martinskej poetickej jeseni a Ľubomír Maretta porozprával o vydaní svojej debutovej básnickej zbierky Brehy pod mostom (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019). V rámci tvorivej dielne sme sa tentoraz zamerali na básnický útvar s názvom rispet. 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie: 5. decembra 2019.

15. októbra 2019

Októbrové stretnutie (2019)

R. Dobiáš prednáša svoje verše

Stretnutie v klube Omega, ktoré sa konalo vo štvrtok 3. októbra 2019, bolo venované životnému jubileu básnika a spisovateľa Rudolfa Dobiáša (nar. 29. 9. 1934 v Dobrej), čestného člena nášho literárneho klubu. 
Atmosféru vydareného podujatia približujeme prostredníctvom fotografií Lýdie Šimkovej.

13. septembra 2019

Septembrové stretnutie (2019)


Vo štvrtok 5. septembra sa konalo prvé stretnutie v klube Omega po dvojmesačnej letnej prestávke. Viedla ho Janka Poláková a nieslo sa v znamení letných zážitkov a inšpirácií, ale nechýbali ani informácie o plánovaných podujatiach, ktoré sa týkajú literatúry a činnosti nášho literárneho klubu (uzávierka súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára je 30. 9. 2019). 

Ďalšie stretnutie je plánované na 3. októbra.

7. augusta 2019

Spomienka na spisovateľa Maroša Bančeja

Maroš Bančej

V letnom dovolenkovom čase som zaznamenala správu, že vo veku 58 rokov zomrel slovenský spisovateľ, básnik, textár a publicista Maroš Bančej. Celé roky som ho vnímala, a určite celá kultúrna verejnosť, ako šéfredaktora časopisu pre mladú literatúru Dotyky, ale aj redaktora iných známych periodík a vysielačov. Bol generačným druhom Jána Litváka a Jozefa Urbana. Prvé verše tento rodák z Michaloviec vydal, keď mal šestnásť. Potom (vedno s Jozefom Urbanom a Jánom Litvákom) uverejnil svoju poéziu v trojzbierke Výstrel z motyky (1990). Medzi literárne výnimočné pozoruhodnosti patria Klebety a fakty (1997), je to kniha fejtónov, a Zúrivo nežne svoj (2011) – kniha venovaná Jozefovi Urbanovi.

19. júla 2019

Básne spod líščej nory


Nad novou zbierkou poézie členky LK OMEGA

Alexandra Hoštáková
Na júnovom stretnutí Literárneho klubu Omega som krátko predstavila v poradí štvrtú zbierku Alex Hoštákovej Básne spod líščej nory. Autorku trápia vážne zdravotné problémy, ale všetkých nás teší, že chuť písať ju neopúšťa. Citujem jej slová na margo novej zbierky:

„Za šesť rokov písania som si prešla viacerými etapami písania. Písala som depresívne básne, básne plné hnevu a nenávisti, napísala som básne, ktoré by nikdy nemali uzrieť svetlo sveta a napísala som i básne, ktoré si máte možnosť prečítať dnes. Básne spod líščej nory je v poradí moja štvrtá napísaná zbierka, ktorá obsahuje oveľa viac pozitívnejšiu tvorbu, zameriavajúcu sa na dôležitosť mať okolo seba priateľov, ktorí nám pomôžu v ťažkých chvíľach... Sama nepovažujem za dôležité mať okolo seba priateľov, nuž v období písania tejto zbierky si pero, zdá sa, písalo vlastné riadky...“

11. júla 2019

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium


(Ora et ars, Skalka, 2019)

Rudolf Dobiáš
Neuveriteľné, ako ten čas beží, sympózium Ora et ars vstúpilo do 12. ročníka svojho trvania. Súčasťou sprievodných podujatí sa stali stretnutia s literátmi a  autorské čítania. Výnimkou nebol ani tento rok a dokonca boli podujatia hneď  dve. Koordinátorom  literárnej sekcie je od začiatku spisovateľ Rudolf Dobiáš a z toho dôvodu nemohol chýbať ani na jednom. Nielen členovia Literárneho klubu OMEGA, ale aj ostatní milovníci poézie tak mali možnosť stretnúť sa  17. júna v priestoroch Refektára Kolégia piaristov nielen so spomínaným spisovateľom Rudolfom Dobiášom, ale aj s mladou poetkou Katarínou Džunkovou  a básnikom Erikom Ondrejičkom. Prítomných privítala a predstavila moderátorka obidvoch  podujatí, členka LK OMEGA, Jana Poláková.

9. júna 2019

Júnové stretnutie (2019)


Posledné stretnutie v klube Omega pred letnou prestávkou sa konalo vo štvrtok 6. júna. Prítomná bola bezmála dvadsiatka členov a priaznivcov klubu.

Janka Poláková nás oboznámila s kultúrnymi aktualitami, Norika Žůrková priblížila život a dielo Sama Chalupku, Ján Maršálek porozprával o slovenských literárnych časopisoch, Anka Prnová informovala o činnosti literárneho klubu v Hornom Srní. Následne sa rozvinula bohatá diskusia a zaznelo niekoľko ukážok z vlastnej tvorby prítomných literátov.

Ďalšie klubové stretnutie chceme zrealizovať v septembri.

22. mája 2019

Májové stretnutie (2019)


Stretnutie v klube Omega, konané vo štvrtok 2. mája 2019, bolo spojené s prezentáciou knihy Blanky Kovarčíkovej Lásky Milana Rastislava Štefánika.

V prvej časti autorka slovom i obrazom predstavila prítomným svoju publikáciu venovanú jednej z najväčších osobností našich národných dejín. Po pútavej prednáške nasledovala diskusia, v ktorej sa ukázalo, že osobnosť M. R. Štefánika je stále prítomná v povedomí ľudí a jeho odkaz pôsobí inšpiratívne i v našich časoch.

Vydarené podujatie, s pomerne veľkou účasťou kultúrnej verejnosti, moderovala Janka Poláková.

26. apríla 2019

Súhra náhod


Slávenie Veľkej noci a zázraky jari prežíva každý z nás po svojom. Ale myslím, že pre svoj hlboký význam všetci intenzívne vnímame pamiatku Kristovho umučenia a slávneho zmŕtvychvstania... Často počúvam, že nič nie je náhoda, všetko tak muselo byť. Mnohé veci plánujeme, mnohé sa udejú len tak akoby náhodne, bezprostredne, ale potešia – a zrazu máme o sviatok viac.

Pre mňa takýmto sviatkom bolo tretie tohoročné číslo Slovenských pohľadov, ktoré som si v mojej chvíľke na čítanie otvorila. V duchu som poďakovala predsedovi Matice slovenskej JUDr. Mariánovi Gešperovi, ktorý nám na zasadnutie Krajskej rady MS v Trenčíne doniesol nielen spomenuté Slovenské pohľady, ale aj hodnotné knihy, plagáty a informácie z matičného diania (nemohla som tento fakt nespomenúť).

23. apríla 2019

Podvečer s poéziou


Takýto výstižný názov bol na pozvánke, ktorú literárny klub Omega dostal aj s milým komentárom od Mgr. Evky Mišovičovej. Cítili sme, že tento podvečer bude zážitkom, takže  bolo rozhodnuté. Marec – mesiac knihy pokračoval. Podotýkam, že vo veľmi príjemnom prostredí útulnej kaviarničky 7edmička v Dubnici nad Váhom. Svojou poéziou vo vlastnej interpretácii a gitarovým sprievodom do jej prostredia vhodne zapadol Igor Grossman, ktorého poetickej tvorbe (niektoré básne aj zhudobnené) patril 29. marec v spomínanej 7edmičke. Z prítomných akoby prenikal do atmosféry blízky vzťah k autorovi – či ako príbuzný, priateľ, spolužiak alebo obdivovateľ jeho básní.

16. apríla 2019

Prezentácia v Trnave


Trnava, kam som sa vybrala na osobné pozvanie Ruženky Šípkovej (nie je to rozprávková víla, ale zrelá autorka, občasná návštevníčka nášho LK), ma privítala nezvyčajným množstvom príslušníkov polície a obchádzkami. Svet je malý, hneď na ceste do knižnice  sa mi prihovorila známa s otázkou, či idem na futbal. Po jej vysvetlení situácie v meste mi to došlo: futbalový zápas s maďarskými futbalistami.

Do knižnice Juraja Fándlyho som sa dostala bez problémov, napriek obchádzke. Spoločenská miestnosť knižnice sa pomaly napĺňala  členmi  rodiny, priateľmi, známymi a milovníkmi Ruženkinej poézie. Spoznala som sa hneď aj s jej mamou, ktorá bola  ešte krátko pred narodením Ruženky mojou kolegyňou v trenčianskej knižnici. Podujatie prišiel pozdraviť s krásnou kyticou aj viceprimátor Trnavy a hovorca Mestského úradu. Stretla som sa tam aj s básnikom Štefanom  Kuzmom, ktorý žije striedavo v Trnave a  Trenčíne.

15. apríla 2019

Aprílové stretnutie (2019)


Vo štvrtok 4. apríla (v obvyklom čase a na obvyklom mieste) sa znova otvoril klub Omega. Stretli sme sa v peknom počte, diskutovali sme o literatúre aj o iných kultúrno-spoločenských témach, pretože – ako zaznelo – spisovateľ sa má zaujímať o dianie vo svete. Zazneli aj verše z vlastnej tvorby.

Janka Poláková nás informovala o kultúrnych podujatiach, ktoré sa v poslednom čase uskutočnili v Trenčíne i okolí (o niektorých ešte budeme referovať na týchto stránkach). Krátko sme zhodnotili aj náš nedávno vydaný zborník Svet čarovných slov.

Nasledujúce stretnutie v klube Omega je naplánované na štvrtok 2. mája.

16. marca 2019

Marcové stretnutie (2019)

Recituje Mária Blaškovičová

Vo štvrtok 7. marca sa členovia LK OMEGA nestretli ako obvykle v priestoroch knižnice, ale v útulnom prostredí reštaurácie Savana, kde sme sa stretli teraz už po štvrtýkrát. 

Dostali sme príležitosť predstaviť najnovší zborník prác členov klubu Svet čarovných slov. Milým príhovorom  nás ako starých známych privítal pán Roman Remo.

13. marca 2019

Vansovej Lomnička v Trenčíne


Z marcových aktivít členov Literárneho klubu Omega

„Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“

Výstižným citátom J.  A. Komenského  si dovolím začať príspevok na stránke nášho klubu. Kultúrna verejnosť  si pripomína marec ako mesiac knihy od roku 1955. Prečo práve marec? Jedna verzia hovorí, že z komerčných dôvodov, pre malú návštevnosť kníhkupectiev po Vianociach. Podľa inej verzie marec preto, že sa v tomto mesiaci narodil (10. 3. 1796) aj zomrel (16. 3. 1880) Matej Hrebenda – významný buditeľ, šíriteľ slovenskej a českej knižnej kultúry, ktorý zbieral staré tlače, rukopisy a medzi slovenských vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy od vydavateľa Belopotockého z Liptovského Mikuláša  a Amerlinga  z Prahy.

14. februára 2019

Velikán našej literatúry


Spomienka na Pavla Országha Hviezdoslava  pri príležitosti 170. výročia narodenia

Pavol Országh Hviezdoslav
Kultúrna verejnosť si vo februári pripomína sto sedemdesiate výročie narodenia najväčšieho slovenského realistického básnika, rodáka z Dolného Kubína. Z tohto dôvodu aj februárový literárny klub Omega patril spomienke na jeho životné osudy a tvorbu, prostredníctvom ukážok z jeho poézie a z knihy Petra Štrelingera Spútaný Prometeus (román o Hviezdoslavovi).

Podujatie otvorila a  prítomných  privítala Jana Poláková  z LK Omega, podpredsedníčka MO MS v Trenčíne. V úvodnom príhovore  priblížila detstvo, študentské roky, literárne začiatky i pôsobenie  Hviezdoslava  po ukončení právnickej akadémie a po advokátskych skúškach.

16. januára 2019

Svet čarovných slov – prezentácia zborníka


Svet čarovných slov – je názov zborníka členov Literárneho klubu OMEGA, ktorý slávnostne vyprevadili na cestu k čitateľom na prvom klubovom stretnutí v novom roku: 10. januára.  Kultúrna verejnosť a priaznivci literatúry vnímajú činnosť klubu, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici v Trenčíne ako jediný klub takéhoto zamerania v tomto meste, už dvadsiaty tretí rok. Pripomeniem, že od začiatku je jeho predsedom Ján Maršálek, povolaním technik, ale dušou básnik a literát. 

Zborník s príznačným názvom Svet čarovných slov je výstupom literárnej činnosti členov klubu za obdobie dvoch rokov, od vydania jubilejného zborníka To sme my  v roku 2016. Zvykli sme si, a zatiaľ sa darí, vydať zborník prác každé dva roky.

4. januára 2019

Novoročný vinš


Oľga Krajmerová
Lýdia Šimková:
Zimné variácie 2

Na prahu opäť nový rok stojí,
čakáme s ním, kedy zvon kostolný
polnoc odbije,
ľudská ruka sa s tou druhou spojí
v pevnom stisku a úprimne.
Priateľ pozdraví priateľa,
sused sa so susedom objíme,
aby si popriali šťastia veľa...
Pokoj želám Tebe, mestu, krajine...
Božia milosť v novom roku
nech nás neminie.
Božia láska do svojho náručia
nech nás privinie...