Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

11. mája 2015

Májové stretnutie (2015)

Najkrajší mesiac roka sme si spestrili ukážkami z tvorby na májové témy: láska, matka, práca...

Druhá časť stretnutia patrila našej jubilantke Oľge Krajmerovej. Porozprávala  nám o svojom živote a predniesla pekné poetické vyznanie. Pravdaže, nechýbalo malé pohostenie a príležitosť porozprávať sa o všeličom.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na 4. júna. Tešíme sa!

1. mája 2015

Teším sa z každého dňa

Oľga Krajmerová, členka nášho literárneho klubu, oslávila nedávno životné jubileum. Pri tej príležitosti sme jubilantke položili niekoľko otázok... K rozhovoru pripájame ukážky z jej tvorby.

Oľga Krajmerová
Čo alebo kto Ťa priviedol k písaniu?
K písaniu – čo ma priviedlo? Nuž, ako každé mladé dievča som v puberte veršovala rôzne „výlevy“ z mojej romanticky založenej dušičky. Potom som sa vydala a nastala romantická próza (v určitom ohraničenom období), takže som skôr poéziu žila... Žiaľ, nie navždy. Potom, keď už som sa celým svojím ja stala babičkou, začalo sa to odznova. Moje vnúčatká, moje osviežovače života, sa tešili z každej rýmovačky, ktorú som „stvorila“, a dá sa povedať, že na počiatku to boli vlastne ony, čo ma priviedli k veršovaniu.