Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

13. decembra 2018

Decembrové stretnutie (2018)

Lýdia Šimková:
Zimné zátišie

Naše posledné klubové stretnutie v tomto roku sa konalo 6. decembra. Bolo nás prítomných dvadsaťdva.

K blížiacim sa Vianociam čítala básne Janka Poláková a Mária Blaškovičová (z kníh poézie K. Hudecovej, J. Maršálka, J. Jablonskej, M. Lančariča a O. Nemcovej-Košeckej). Prišla aj Margita Ivaničková, ktorá predniesla svoju novú vianočnú báseň. K prednesu vlastnej tvorby sa pripojila Marta Malániková a Izabela Bulková. Mária Berithová prečítala svoju prózu, s ktorou získala 2. miesto v literárnej súťaži „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. 

Bolo aj mikulášske občerstvenie: dobrý bazový likér, pečené sladké koláčiky a trubičky, sušené jabĺčka a rôzne keksíky a slané pečivo. Celé stretnutie sa nieslo v predsviatočnej nálade. 

22. novembra 2018

Novembrové stretnutie (2018)


Ôsmeho novembra sme sa stretli opäť v peknom počte (približne dvadsať). Prišli i noví záujemcovia o členstvo v našom klube.

Janka Poláková krátko pripomenula tvorbu poetky, spisovateľky a novinárky Margity Ivaničkovej pri príležitosti jej životného jubilea. Uzavreli sme prijímanie príspevkov do zborníka, ktorý by mal vyjsť v decembri alebo v januári pod názvom Svet čarovných slov. V záverečnej časti zaznelo v autorskom prednese niekoľko ukážok z našej tvorby a úplný záver patril diskusii.

Nasledujúce stretnutie v klube Omega je plánované na štvrtok 6. decembra.

5. novembra 2018

Mesiac úcty k starším


Jaroslav Daniš

Lýdia Šimková: Jesenný zber
Kalendár vymedzil nám mesiac,
z celého roka jediný,
v ktorom si, úprimne sa tešiac,
vážime svoje šediny.

Jedenásť mesiacov a je to:
už prichádza náš október,
v ktorom vrcholí babie leto
a slová vďaky tečú z pier

všetkých mladších čo len o trochu
a najmä detí zo škôlok,
keď stavajú nám z úcty sochu,
tešiac sa s nami vospolok.

2. novembra 2018

Mesiac úcty k starším v Savane


Marta Malániková
Október je označovaný ako „mesiac úcty k starším“. Úcta k človeku je dôležitá nielen v tomto mesiaci, ale počas celého roka. Mesiac október bol za mesiac úcty k starším vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov až v roku 1990.

Staroba k nám prichádza nenápadne, pomaly, nedá sa jej vyhnúť. Ale to neznamená koniec životným aktivitám. To, že niektorí seniori sú aktívni, majú záujem o hudbu, tanec, turistiku, ručné práce, ale aj o literatúru, sme zistili na stretnutí s Klubom seniorov 32, s ich predsedníčkou Gabikou Žitňanovou, na literárnom popoludní v kaviarni Savana.

7. októbra 2018

Októbrové stretnutie (2018)


Stretnutie v klube Omega, konané 4. októbra, bolo vydarené: takmer dve desiatky prítomných členov prežili príjemný čas, vyplnený autorským čítaním a rozhovormi o literatúre.

Mária Blaškovičová stretnutie obohatila pásmom o živote a najmä tvorbe básnika Laca Novomeského, predniesla tiež ukážky z jeho veršov. Lýdia Šimková porozprávala o tohtoročnej Martinskej poetickej jeseni, ktorej sa zúčastnila aj ako zástupkyňa nášho literárneho klubu. Pozornosť sme tiež venovali pripravovanému zborníku.

Nabudúce by sme sa mali stretnúť vo štvrtok 8. novembra 2018.

28. septembra 2018

XXVI. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého


Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov vypisujú
XXVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO 
PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

Propozície súťaže:

16. septembra 2018

Septembrové stretnutie (2018)


Môžeme smelo povedať, že naše prvé stretnutie po letnej prestávke, ktoré sa uskutočnilo 6. septembra, bolo úspešné. Prišlo nás asi dvadsať, porozprávali sme sa o nedávnych i pripravovaných kultúrnych podujatiach v našom okolí, o letných cestách a inšpiráciách, niektorí z nás prečítali svoje nové verše...

Témou stretnutia bol aj pripravovaný zborník – hlasovaním sme zo štrnástich návrhov vybrali jeho názov: Svet čarovných slov.

Nasledujúce stretnutie je naplánované na štvrtok 4. októbra.

9. septembra 2018

Literárne soirée (Trenčín)


Michaela Piesyk dostala nápad, aby literatúra prišla medzi ľudí, zároveň chcela podporiť  autorov v regióne a regionálnu literatúru a jej šírenie. Miška je autorkou zaujímavého projektu Literárne soirée. Prebieha v niekoľkých mestách (napr. Košice, Martin, Žilina, Nitra). Našla si miesto aj u nás v Trenčíne. Logo podujatia navrhla grafička Lenka Ledňáková.

Mgr. art. Zuzana Laurinčíková prispela k tomu, aby tento literárny projekt bol aj v Trenčíne. Sama sa podujala pomôcť zaujímavej myšlienke, pomohla vybaviť miestnosť a tiež pomáhala pri organizovaní projektu, oslovovaní hostí a autorov poézie a prózy a v neposlednom rade moderovala každý literárny večer. Čítačky mali komorný charakter, s obohacujúcim obsahom a zaujímavým prednesom študentov Akadémie umení z Banskej Bystrice.

24. júna 2018

Júnové stretnutie (2018)


Júnové stretnutie (7. 6.) členov literárneho klubu Omega a ďalších milovníkov písaného slova patrilo novej knihe Jána Maršálka Kristus prichádza

Pozvanie prijala aj predsedníčka trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Ing. Margita Ivaničková a predsedníčka KO Únie žien Slovenska, členka Spolku slovenských spisovateľov PhDr. Jana Jablonská. 

19. júna 2018

Členky literárneho klubu Omega medzi seniormi

Anna Hrabalová

Členky literárneho klubu Omega, ktorý vyvíja svoju činnosť pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne už dvadsať dva rokov, Jana Poláková, spisovateľka Anna Hrabalová a úspešná recitátorka Mária Blaškovičová navštívili Zariadenie sociálnych služieb Seniorville v Záblatí. 

Dôvodom bolo predstaviť tvorbu Anny Hrabalovej, prečítať ukážky z jej tvorby a odpovedať na prípadné otázky prítomných. Podujatie bolo jedným z mnohých, ktorými sa pracovníci zariadenia snažia spríjemniť klientom ich pobyt. Mali  už možnosť stretnúť sa so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom, Margitou Ivaničkovou i Katarínou Hudecovou, ktorá už nie je medzi nami...

8. mája 2018

Májové stretnutie (2018)


Stretnutie, konané vo štvrtok 3. mája, malo dve časti. 

Najprv sme sa stretli v knižnici, kde sme strávili príjemnú hodinku, vyplnenú najmä prednesom vlastnej tvorby a rozhovormi o písaní a inšpiračných zdrojoch. Potom sme sa presunuli do Domu armády, kde bola vernisáž autorskej výstavy fotografií našej členky Eleonóry Žůrkovej. Tu sme sa stretli s inými druhmi umenia (fotografia, hudba, tanec)... 

Slovom, bolo to podnetné popoludnie.

8. apríla 2018

Aprílové stretnutie (2018)


Za peknej účasti členov i priaznivcov sme sa v rámci našich klubových diskusií (vo štvrtok 5. apríla) vrátili k stopäťdesiatemu výročiu narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy. Pripomenuli sme si jej život a tvorbu s dôrazom na stále aktuálne aspekty jej literárneho odkazu.

Okrem toho sme sa venovali viacerým uskutočneným i plánovaným literárnym podujatiam a aktivitám a zhovárali sme aj o možnosti vydania nového zborníka prác členov klubu. Uvažovali sme o tom, aká má byť dobrá poviedka. Zazneli aj ukážky z vlastnej tvorby...

Ďalšie pravidelné stretnutie v klube Omega plánujeme na štvrtok 3. mája.

2. marca 2018

Marcové stretnutie (2018)

Peter Bulík

V klube Omega sa vo štvrtok 1. marca uskutočnila beseda s jubilujúcim spisovateľom, pedagógom a politikom Petrom Bulíkom. Podujatie otvorila Janka Poláková, besedu potom moderovala Margita Ivaničková, ktorá jubilanta pozdravila aj v mene predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika.

Peter Bulík (nar. 1958), autor kníh Nôž (1994) a Hurá, zomrelo sa (1997), pútavo rozprával o svojej tvorbe i rôznych zážitkoch, priblížil svoje doterajšie aktivity na poli literatúry, vo sfére školstva, ako aj parlamentnej i komunálnej politiky; diskusia s prítomnými sa dotkla aj širších spoločenských tém.

8. februára 2018

Februárové stretnutie (2018)

V poradí druhé tohtoročné stretnutie v klube Omega sa konalo vo štvrtok 1. februára.

Janka Poláková predniesla ukážky z tvorby Jána Maršálka. Mária Blaškovičová si pripravila malé pásmo z ľúbostných veršov našich autorov. Ján Maršálek povedal zopár slov na tému „inšpirácia“ a Lýdia Šimková predložila správu o hospodárení za rok 2017. Nasledovala diskusia a záver.

Ďalšie stretnutie plánujeme na 1. marca, teda v riadnom termíne (prvý štvrtok mesiaca).

19. januára 2018

Januárové stretnutie (2018)

D. Žember a J. Poláková

Prvé tohtoročné stretnutie v klube Omega (11. 1.) malo slávnostný ráz, pripomenuli sme si totiž životné jubileá dvoch našich členov: Janky Polákovej a Dušana Žembera.

Janka je už od založenia nášho literárneho klubu jeho organizačnou dušou (tajomníčkou). Neúnavne a nezištne pracuje v prospech kultúry a literatúry – sprevádza, moderuje, recituje, pripravuje literárne pásma a medailóny...

1. januára 2018

Z histórie Vianoc

Zimný podvečer na dedine (foto: Lýdia Šimková)

Vianočné pohľadnice

Predchodcami vianočných pohľadníc boli blahoprajné lístky k Vianociam. Objavili sa v roku 1841 v Škótsku. Na lístkoch bol nápis Príjemné sviatky a posielali sa v zalepených obálkach. Pochádzali z tlačiarne Charlesa Drummonda v Edinburgu.