Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

8. februára 2018

Februárové stretnutie (2018)

V poradí druhé tohtoročné stretnutie v klube Omega sa konalo vo štvrtok 1. februára.

Janka Poláková predniesla ukážky z tvorby Jána Maršálka. Mária Blaškovičová si pripravila malé pásmo z ľúbostných veršov našich autorov. Ján Maršálek povedal zopár slov na tému „inšpirácia“ a Lýdia Šimková predložila správu o hospodárení za rok 2017. Nasledovala diskusia a záver.

Ďalšie stretnutie plánujeme na 1. marca, teda v riadnom termíne (prvý štvrtok mesiaca).