Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

2. marca 2018

Marcové stretnutie (2018)

Peter Bulík

V klube Omega sa vo štvrtok 1. marca uskutočnila beseda s jubilujúcim spisovateľom, pedagógom a politikom Petrom Bulíkom. Podujatie otvorila Janka Poláková, besedu potom moderovala Margita Ivaničková, ktorá jubilanta pozdravila aj v mene predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika.

Peter Bulík (nar. 1958), autor kníh Nôž (1994) a Hurá, zomrelo sa (1997), pútavo rozprával o svojej tvorbe i rôznych zážitkoch, priblížil svoje doterajšie aktivity na poli literatúry, vo sfére školstva, ako aj parlamentnej i komunálnej politiky; diskusia s prítomnými sa dotkla aj širších spoločenských tém.