Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

14. februára 2019

Velikán našej literatúry


Spomienka na Pavla Országha Hviezdoslava  pri príležitosti 170. výročia narodenia

Pavol Országh Hviezdoslav
Kultúrna verejnosť si vo februári pripomína sto sedemdesiate výročie narodenia najväčšieho slovenského realistického básnika, rodáka z Dolného Kubína. Z tohto dôvodu aj februárový literárny klub Omega patril spomienke na jeho životné osudy a tvorbu, prostredníctvom ukážok z jeho poézie a z knihy Petra Štrelingera Spútaný Prometeus (román o Hviezdoslavovi).

Podujatie otvorila a  prítomných  privítala Jana Poláková  z LK Omega, podpredsedníčka MO MS v Trenčíne. V úvodnom príhovore  priblížila detstvo, študentské roky, literárne začiatky i pôsobenie  Hviezdoslava  po ukončení právnickej akadémie a po advokátskych skúškach.