Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

12. novembra 2019

Novembrové stretnutie (2019)


Pravidelné stretnutie v klube Omega sa uskutočnilo vo štvrtok 7. novembra. Do prezenčnej listiny sa zapísalo šestnásť prítomných. Predseda klubu informoval o literárnych a kultúrnych podujatiach, ktoré majú súvis s činnosťou nášho klubu. Lýdia Šimková referovala o tohtoročnej Martinskej poetickej jeseni a Ľubomír Maretta porozprával o vydaní svojej debutovej básnickej zbierky Brehy pod mostom (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019). V rámci tvorivej dielne sme sa tentoraz zamerali na básnický útvar s názvom rispet. 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie: 5. decembra 2019.

15. októbra 2019

Októbrové stretnutie (2019)

R. Dobiáš prednáša svoje verše

Stretnutie v klube Omega, ktoré sa konalo vo štvrtok 3. októbra 2019, bolo venované životnému jubileu básnika a spisovateľa Rudolfa Dobiáša (nar. 29. 9. 1934 v Dobrej), čestného člena nášho literárneho klubu. 
Atmosféru vydareného podujatia približujeme prostredníctvom fotografií Lýdie Šimkovej.

13. septembra 2019

Septembrové stretnutie (2019)


Vo štvrtok 5. septembra sa konalo prvé stretnutie v klube Omega po dvojmesačnej letnej prestávke. Viedla ho Janka Poláková a nieslo sa v znamení letných zážitkov a inšpirácií, ale nechýbali ani informácie o plánovaných podujatiach, ktoré sa týkajú literatúry a činnosti nášho literárneho klubu (uzávierka súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára je 30. 9. 2019). 

Ďalšie stretnutie je plánované na 3. októbra.

7. augusta 2019

Spomienka na spisovateľa Maroša Bančeja

Maroš Bančej

V letnom dovolenkovom čase som zaznamenala správu, že vo veku 58 rokov zomrel slovenský spisovateľ, básnik, textár a publicista Maroš Bančej. Celé roky som ho vnímala, a určite celá kultúrna verejnosť, ako šéfredaktora časopisu pre mladú literatúru Dotyky, ale aj redaktora iných známych periodík a vysielačov. Bol generačným druhom Jána Litváka a Jozefa Urbana. Prvé verše tento rodák z Michaloviec vydal, keď mal šestnásť. Potom (vedno s Jozefom Urbanom a Jánom Litvákom) uverejnil svoju poéziu v trojzbierke Výstrel z motyky (1990). Medzi literárne výnimočné pozoruhodnosti patria Klebety a fakty (1997), je to kniha fejtónov, a Zúrivo nežne svoj (2011) – kniha venovaná Jozefovi Urbanovi.