Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

9. júna 2019

Júnové stretnutie (2019)


Posledné stretnutie v klube Omega pred letnou prestávkou sa konalo vo štvrtok 6. júna. Prítomná bola bezmála dvadsiatka členov a priaznivcov klubu.

Janka Poláková nás oboznámila s kultúrnymi aktualitami, Norika Žůrková priblížila život a dielo Sama Chalupku, Ján Maršálek porozprával o slovenských literárnych časopisoch, Anka Prnová informovala o činnosti literárneho klubu v Hornom Srní. Následne sa rozvinula bohatá diskusia a zaznelo niekoľko ukážok z vlastnej tvorby prítomných literátov.

Ďalšie klubové stretnutie chceme zrealizovať v septembri.

22. mája 2019

Májové stretnutie (2019)


Stretnutie v klube Omega, konané vo štvrtok 2. mája 2019, bolo spojené s prezentáciou knihy Blanky Kovarčíkovej Lásky Milana Rastislava Štefánika.

V prvej časti autorka slovom i obrazom predstavila prítomným svoju publikáciu venovanú jednej z najväčších osobností našich národných dejín. Po pútavej prednáške nasledovala diskusia, v ktorej sa ukázalo, že osobnosť M. R. Štefánika je stále prítomná v povedomí ľudí a jeho odkaz pôsobí inšpiratívne i v našich časoch.

Vydarené podujatie, s pomerne veľkou účasťou kultúrnej verejnosti, moderovala Janka Poláková.

26. apríla 2019

Súhra náhod


Slávenie Veľkej noci a zázraky jari prežíva každý z nás po svojom. Ale myslím, že pre svoj hlboký význam všetci intenzívne vnímame pamiatku Kristovho umučenia a slávneho zmŕtvychvstania... Často počúvam, že nič nie je náhoda, všetko tak muselo byť. Mnohé veci plánujeme, mnohé sa udejú len tak akoby náhodne, bezprostredne, ale potešia – a zrazu máme o sviatok viac.

Pre mňa takýmto sviatkom bolo tretie tohoročné číslo Slovenských pohľadov, ktoré som si v mojej chvíľke na čítanie otvorila. V duchu som poďakovala predsedovi Matice slovenskej JUDr. Mariánovi Gešperovi, ktorý nám na zasadnutie Krajskej rady MS v Trenčíne doniesol nielen spomenuté Slovenské pohľady, ale aj hodnotné knihy, plagáty a informácie z matičného diania (nemohla som tento fakt nespomenúť).

23. apríla 2019

Podvečer s poéziou


Takýto výstižný názov bol na pozvánke, ktorú literárny klub Omega dostal aj s milým komentárom od Mgr. Evky Mišovičovej. Cítili sme, že tento podvečer bude zážitkom, takže  bolo rozhodnuté. Marec – mesiac knihy pokračoval. Podotýkam, že vo veľmi príjemnom prostredí útulnej kaviarničky 7edmička v Dubnici nad Váhom. Svojou poéziou vo vlastnej interpretácii a gitarovým sprievodom do jej prostredia vhodne zapadol Igor Grossman, ktorého poetickej tvorbe (niektoré básne aj zhudobnené) patril 29. marec v spomínanej 7edmičke. Z prítomných akoby prenikal do atmosféry blízky vzťah k autorovi – či ako príbuzný, priateľ, spolužiak alebo obdivovateľ jeho básní.

16. apríla 2019

Prezentácia v Trnave


Trnava, kam som sa vybrala na osobné pozvanie Ruženky Šípkovej (nie je to rozprávková víla, ale zrelá autorka, občasná návštevníčka nášho LK), ma privítala nezvyčajným množstvom príslušníkov polície a obchádzkami. Svet je malý, hneď na ceste do knižnice  sa mi prihovorila známa s otázkou, či idem na futbal. Po jej vysvetlení situácie v meste mi to došlo: futbalový zápas s maďarskými futbalistami.

Do knižnice Juraja Fándlyho som sa dostala bez problémov, napriek obchádzke. Spoločenská miestnosť knižnice sa pomaly napĺňala  členmi  rodiny, priateľmi, známymi a milovníkmi Ruženkinej poézie. Spoznala som sa hneď aj s jej mamou, ktorá bola  ešte krátko pred narodením Ruženky mojou kolegyňou v trenčianskej knižnici. Podujatie prišiel pozdraviť s krásnou kyticou aj viceprimátor Trnavy a hovorca Mestského úradu. Stretla som sa tam aj s básnikom Štefanom  Kuzmom, ktorý žije striedavo v Trnave a  Trenčíne.