Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

3. júla 2020

Júlové stretnutie (2020)


Po vynútenej trojmesačnej prestávke sme sa stretli (vo štvrtok 2. júla), aby sme sa pozhovárali o uplynulom čase a našich tvorivých aktivitách. Zaznelo viacero zaujímavých postrehov, názorov či informácií. Samozrejme, nechýbali literárne texty, zväčša v autorskom prednese. Osobitne zaujala Marta Batková svojím prednesom básne Michala Záletu Keď umrie básnik.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je plánované na štvrtok 3. septembra.

31. mája 2020

Májové jubilantky v LK Omega

Ilustračná snímka: Lýdia Šimková

Máj, lásky čas. Takto všetci vnímame rozkvitnutý, sľubujúci mesiac. Hovorí sa, že máj je mesiac, ktorý si Boh najviac obľúbil. Máj – miláčik múz. Maliari, básnici, hudobní skladatelia  o tom nielen hovorili, ale zostali príbehy, obrazy, piesne. Krásne sú májové kvety a slnečné rána, ktoré sú naplnené vtáčím trilkovaním...

Úvod trochu poetický. K tomuto mesiacu poézia oprávnene patrí, aj v tomto prípade, keď v krátkosti predstavím členky literárneho klubu Omega Máriu Blaškovičovú a Izabelu Bulkovú.  Májové ženy, obidve sa dožívajú pekného jubilea.

O ľuďoch narodených v máji sa traduje, že sú to ľudia pracovití a v pohybe. Ženy sú priateľské, spontánne, vždy ochotné pomôcť, ľahko nadväzujú kontakty, majú veľa priateľov. Obidve jubilantky poznám dlhé roky a charakteristika platí pre obidve skoro doslova.

25. mája 2020

O digitálnom opojení


(Do pozornosti nielen členom literárneho klubu Omega)

Literárny týždenník v dvojčísle 13–14/2020 uverejnil na titulnej strane zamyslenie predsedu nášho literárneho klubu Jána Maršálka s názvom Poznačení digitálnym opojením. Spomínam si, že keď vyšla kniha Marka Bauerleina Najhlúpejšia generácia (Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť alebo Never nikomu pod 30), ktorú autor článku okrem kníh iných autorov spomína a cituje, bola v knižnici permanentne požičaná. Zaujal už len samotný názov. Ako Mark Bauerlein píše v predhovore vydania knihy z roku 2008, prudko a kriticky zareagovali médiá i verejnosť. Odznelo veľa rozhovorov a diskusií na túto tému.