Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

2. februára 2024

Preletel ten čas

Preletel ten čas – pod týmto názvom vydal k svojmu životnému jubileu (80) zbierku básní člen literárneho klubu OMEGA Jaroslav Daniš. Prekvapením, podotýkam veľmi príjemným, bolo zistenie, že nielen jedna zbierka uzrela svetlo sveta, ale hneď dve. Svoj obdivuhodný vzťah k prírode a hlavne k hubárčeniu, vyjadrený poeticky už v názve (Starec a more húb), pretavil do druhej zbierky. V predslove priznáva, že nepatrí medzi najstarších členov klubu, čo sa týka dĺžky členstva, vyrovnáva to vraj vekom. Zbierka Preletel ten čas, ktorú venoval manželke Majke, dostala názov podľa prvého verša básne Osemdesiatka. (Prezentácia oboch knižiek sa konala 7. decembra 2023 v priestoroch trenčianskej knižnice.)

7. decembra 2023

Prezentácia monografie o Košeckom Podhradí

 

Novembrové stretnutie v Literárnom klube Omega bolo príležitosťou a miestom, kde sme predstavili a uviedli medzi čitateľov knihu „Spod Košeckého Podhradia“. Žiadna zbierka poézie ani prózy, ale monografia. Z jednoduchého dôvodu. Dlhoročná členka nášho klubu Mgr. Lýdia Šimková má svoj podiel na jej zostavení.

27. novembra 2023

Stretnutie v klube – september 2023

 

Septembrové stretnutie v klube Omega môžeme označiť za narodeninové. Pripomenuli sme si  27 rokov pôsobenia Omegy pri Verejnej knižnici Michala Rešetku, ako aj narodeniny spisovateľa Rudolfa Dobiáša, ktorý patrí spolu s Jánom Maršálkom a Janou Polákovou k jeho zakladateľom.

4. októbra 2023

Naši jubilanti

 

Foto: Lýdia Šimková

Literárny klub Omega si presne 25. septembra pripomenul 27 rokov svojho trvania. Prekonal za ten čas aj obmedzenia a problémy. Stretávame sa však naďalej každý prvý štvrtok v mesiaci. Z určitých príčin bola táto naša stránka dlhšie neaktualizovaná, ale budeme sa snažiť pokračovať v informáciách o dianí v klube a pripomínať si jubileá našich členov.