Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

14. januára 2020

Januárové stretnutie (2020)


Vo štvrtok 9. januára sa uskutočnilo prvé tohtoročné klubové stretnutie. Bolo to stretnutie neformálne a pracovné – hovorili sme o literárnych aktualitách a aktivitách, o nových knižkách a časopiseckom publikovaní, zaznelo niekoľko ukážok z tvorby v autorskom prednese. Záver patril diskusii. 

Literárny klub Omega chce aj v novom roku pokračovať v činnosti a v pravidelných mesačných stretnutiach na pôde trenčianskej knižnice. Ďalšie stretnutie je naplánované na štvrtok 6. februára.

9. januára 2020

Ocenení členovia Literárneho klubu Omega


V poradí už 27. ročník celoslovenskej literárnej  súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára pozná už svojich úspešných účastníkov. Pripomeniem, že súťaž je pomenovaná po Jozefovi Braneckom, kňazovi, spisovateľovi, historikovi a rektorovi. Literárne dielo J. Braneckého je veľmi rozsiahle, ako aj jeho bohatá výchovná činnosť a aktivity v spoločenskom živote.

30. decembra 2019

Radosť z tvorby


Rozhovor s Ľuborom Benkovičom
(Pripravila Lýdia Šimková)

 
Ľubor Benkovič
Ľubor Benkovič (1964) sa venuje pesničkárstvu i grafickej tvorbe, pravidelne publikuje „veršované obrázky“ v inzertných novinách Pardon. Samizdatovo si vydal zbierku veršov a kresieb Anarchistické sociálne istoty.


Čo alebo kto ťa priviedol k písaniu?
Radosť z hrania sa so slovami a potreba mať čo spievať v pesničkách, ktoré som začal vymýšľať.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
V odlišnosti pohľadu na svet od nevedomej masy okolo.

27. decembra 2019

K písaniu ma priviedol život


Rozhovor s jubilujúcou poetkou Andreou Truskovou
(Pripravila Lýdia Šimková)

 
Andrea Trusková
Čo alebo kto ťa priviedol k písaniu?
Život.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
V ľuďoch, v prírode, v sebe...

Čo čítaš, o čom premýšľaš?
Takmer o všetkom, okrem sci-fi a automobilizme, žiaľbohu o všetkom.

26. decembra 2019

Vianočný vinš


Lýdia Šimková
Foto: Lýdia Šimková

Prajem vám lásku
na zlatom vlásku,
stiahnuť ju môžete všetci
a zakotviť vo svojom srdci.

Radosť, šťastie, pohodu
zbierať ako úrodu.

Zdravie pevné ako buk
zoberte do svojich rúk.

Majte trochu trpezlivosti,
aby hrdlo neprepichli rybie kosti.

Prajem veľa dobrej nálady,
tanca do dobrej pohody.

Náruč plnú objatí,
veľká radosť nech sa navráti!

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2020!