Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

8. júna 2017

Júnové stretnutie (2017)

Beseda so spisovateľom Gejzom Sádeckým

Gejza Sádecký
Hosťom júnového LK Omega (4. 6.) bol pedagóg, spisovateľ, kultúrny historik, rodák zo Sádočného v okrese Považská Bystrica PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., ktorý má za sebou nielen bohatú publikačnú činnosť z oblasti pedagogiky, ale dlhé roky pôsobil ako pedagóg na základnej, strednej i vysokej škole. Okrem toho sa autorsky venuje povestiam, poviedkam a kultúrnej histórii, heraldike. Vlastnoručne namaľoval viac ako 250 erbov slovenských miest a obcí na stene rodného domu. Medzi jeho záľuby patrí tiež poľovníctvo.