Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

30. decembra 2019

Radosť z tvorby


Rozhovor s Ľuborom Benkovičom
(Pripravila Lýdia Šimková)

 
Ľubor Benkovič
Ľubor Benkovič (1964) sa venuje pesničkárstvu i grafickej tvorbe, pravidelne publikuje „veršované obrázky“ v inzertných novinách Pardon. Samizdatovo si vydal zbierku veršov a kresieb Anarchistické sociálne istoty.


Čo alebo kto ťa priviedol k písaniu?
Radosť z hrania sa so slovami a potreba mať čo spievať v pesničkách, ktoré som začal vymýšľať.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
V odlišnosti pohľadu na svet od nevedomej masy okolo.

27. decembra 2019

K písaniu ma priviedol život


Rozhovor s jubilujúcou poetkou Andreou Truskovou
(Pripravila Lýdia Šimková)

 
Andrea Trusková
Čo alebo kto ťa priviedol k písaniu?
Život.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
V ľuďoch, v prírode, v sebe...

Čo čítaš, o čom premýšľaš?
Takmer o všetkom, okrem sci-fi a automobilizme, žiaľbohu o všetkom.

26. decembra 2019

Vianočný vinš


Lýdia Šimková
Foto: Lýdia Šimková

Prajem vám lásku
na zlatom vlásku,
stiahnuť ju môžete všetci
a zakotviť vo svojom srdci.

Radosť, šťastie, pohodu
zbierať ako úrodu.

Zdravie pevné ako buk
zoberte do svojich rúk.

Majte trochu trpezlivosti,
aby hrdlo neprepichli rybie kosti.

Prajem veľa dobrej nálady,
tanca do dobrej pohody.

Náruč plnú objatí,
veľká radosť nech sa navráti!

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2020!

22. decembra 2019

Brehy pod mostom


Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa na pôde Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne konala prezentácia debutovej básnickej zbierky Ľubomíra Marettu Brehy pod mostom (Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019).

Ľubomír Maretta je členom Literárneho klubu Omega v Trenčíne. Učaroval mu viazaný verš, ktorý uplatnil vo všetkých básňach zaradených do zbierky. Ako sa vyznal, chce sa v tvorbe stále zlepšovať, neustrnúť vo vývoji...

20. decembra 2019

Čo sa ti snívalo, dievčatko?


Decembrové stretnutie v klube Omega (5. 12. 2019) malo slávnostnejší charakter. Jeho súčasťou bola prezentácia básnickej zbierky našej členky Márie Rehákovej. 

Zbierka dostala názov Čo sa ti snívalo, dievčatko? a vyšla s prispením LK Omega a MO MS v Trenčíne. Prítomným ju predstavila Jana Poláková, šťastnú cestu k čitateľom zaželala Anna Prnová.