Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

27. novembra 2014

Spievať slová

DUŠAN ŽEMBER

Lýdia Šimková: Labutia pieseň

Zvlčilý

Usmieva sa, myslím, nemá hany.
Do tváre sa smeje bezzubý.
Život hrboľatý, samé hrany...
Mňa nepripraveného zobudil.

Ako vtáčik na lep som mu sadol.
So spevom a plný emócie!
Nechápajúc, otázky som kládol...
Neodpovedá!

No s pôžitkom ma bije.

15. novembra 2014

Novembrové stretnutie (2014)

Naše ďalšie pravidelné stretnutie v klube sa konalo 6. novembra. Nieslo sa v znamení hojnej účasti členov i hostí, ako aj bohatého programu.

Prinášame niekoľko fotografických záberov z podujatia.

5. novembra 2014

Slovobranie

Slovo na úvod
Veľký taliansky mysliteľ a spisovateľ Giovanni Papini (1881–1956) venoval nemalú pozornosť filozofickým aspektom umenia a umeleckej tvorby; premýšľal o úlohe literatúry, ako aj o vzťahu čítania a písania (na Slovensku vyšli knižne už v roku 1943 jeho Eseje o umení). V eseji Ako čítam sa vyznáva zo svojej lásky ku knihám a vyjadruje zaujímavú myšlienku: „Dobre čítať znamená písať“ – teda vypisovať, robiť si poznámky, uvažovať o prečítanom.