Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

14. februára 2019

Velikán našej literatúry


Spomienka na Pavla Országha Hviezdoslava  pri príležitosti 170. výročia narodenia

Pavol Országh Hviezdoslav
Kultúrna verejnosť si vo februári pripomína sto sedemdesiate výročie narodenia najväčšieho slovenského realistického básnika, rodáka z Dolného Kubína. Z tohto dôvodu aj februárový literárny klub Omega patril spomienke na jeho životné osudy a tvorbu, prostredníctvom ukážok z jeho poézie a z knihy Petra Štrelingera Spútaný Prometeus (román o Hviezdoslavovi).

Podujatie otvorila a  prítomných  privítala Jana Poláková  z LK Omega, podpredsedníčka MO MS v Trenčíne. V úvodnom príhovore  priblížila detstvo, študentské roky, literárne začiatky i pôsobenie  Hviezdoslava  po ukončení právnickej akadémie a po advokátskych skúškach.


O jeho básnikových literárnych začiatkoch predniesla erudovaný príspevok predsedníčka Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne Ing. Margita Ivaničková.  Okrem iného uviedla aj ten fakt, že mladí autori Pavol Országh a Koloman Banšell vydaním almanachu Napred (1871) vyvolali v staršej generácii taký silný odpor (J. M. Hurban, Andrej Sytniansky a i.), že tomuto mladému básnikovi nebolo možné uverejňovať diela v jedinom slovenskom literárnom mesačníku Orol. Margita Ivaničková správne dodala, že aj vtedy bol rozpor medzi tvorcami staršej a nastupujúcej generácie literátov. Priblížila aj okolnosti jeho pseudonymu Hviezdoslav, ktorý použil prvýkrát v básnickom nekrológu za zosnulým Viliamom Paulíny-Tóthom, a dôsledne ho používal až do konca svojho života. Menom Hviezdoslav sa tak naplnil sen z detstva, keď ho fascinoval pohľad na nočnú oblohu posiatu množstvom hviezd.

Predsedníčka KO ÚŽS a dlhoročná profesorka slovenského jazyka PhDr. Janka  Jablonská vo svojom vystúpení uviedla, že počas pôsobenia Hviezdoslava v Námestove, kde si otvoril samostatnú advokátsku prax, vytvoril za dvadsať rokov literárne dielo, ktoré obohatilo fond slovenskej literatúry. Pripomenula, že jeho pobyt v Námestove pripomína aj socha v nadživotnej veľkosti od Fraňa Štefunku.

Janka Poláková
V úvodnom príhovore bola v krátkosti spomenutá rozsiahla Hviezdoslavova tvorba: lyrika, epika, dráma, preklady, informáciou o najvýznamnejších dielach. Hovoriť by sa dalo veľmi veľa  nielen o tvorbe, ale aj jazyku jeho diela. K tomu dodala Margita Ivaničková, s učiteľskými skúsenosťami, že treba ho čítať pozorne, pomaly a snažiť sa pochopiť snahu básnika pomenovať všetky prejavy ľudského myslenia, tragiku, idylu, pokoru, revoltu, precítiť a prežiť i zúfalstvo a nádej. Tak ako to prináša život.

Dlhoročný člen MO MS MUDr. Jozef Milošovič pripomenul írskeho básnika Johna Minahana, ktorý preložil do angličtiny Hviezdoslavove protivojnové Krvavé sonety a ktorého esej je súčasťou ich anglického vydania (roku 2018 ich vydalo Literárne informačné centrum v Bratislave).
Ukážky z Hviezdoslavovej básnickej tvorby recitovala Mária Blaškovičová, Jaroslav Daniš a Margita Ivaničková, úryvky z knihy Spútaný Prometeus Jana Poláková; spomenula aj  zbierku esejí Hviezdoslav v interpretáciách (2009): „Autori Hviezdoslavovi prinavrátili výnimočné postavenie národného básnika. Ostáva ho však ešte doceniť ako veľkého básnika prvej svetovej vojny“ (esej na sobotu, príloha denníka Pravda).

Súčasťou podujatia bola aj malá výstavka kníh z tvorby autora i kníh o jeho živote a diele. Literárne popoludnie v priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, konané 7. februára 2019, pripravil klub Omega v spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne a Krajskou odbočkou SSS v Trenčíne. Pripomenuli sme aj pôsobenie  básnika v MS. Po vytvorení Československa v roku 1919 bola činnosť Matice slovenskej obnovená a Hviezdoslav bol menovaný jej novou hlavou. Pod jeho inšpirovaným vedením sa Matica rozširovala a rástla. K znovuotvoreniu Matice slovenskej napísal báseň: „Otvorte portál chrámu dokorán, Matici našej! Natešený národ, v sviatočnom rúchu, venčený, nech valne dnu na valné sa valí zhromaždenie!“ (úryvok).

Okrem predsedníčky Miestneho odboru MS v Trenčíne Mgr. Anny Prnovej pozvanie prijala aj predsedníčka KR MS Žofia Hrančová  a predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, pobočka Trenčín, Ing. Miroslav Bulko.

Jana Poláková

Fotografie z podujatia: Peter Martinák

Mária Blaškovičová


V závere predniesla svoje príležitostné verše, venované tomuto literárnemu podujatiu, členka klubu OMEGA Emília Bátovská:

POZNATKY Z OMEGY

Dnes v rámci malej spomienky na Pavla Országha Hviezdoslava
zaznela v Omege na tohto velikána „veľká sláva“!
Dozvedeli sme sa veci, ktoré boli utajené, 
majsterkami slova boli dnes povedané.
Janka to sype ako z rukáva, ostatným pohodu rozdáva.
P. O. Hviezdoslav – obrovská osobnosť,
aj v tej dobe vedel, že mládež si musí vykolíkovať svoju mladosť.
Pieseň, hudba a modlitba sú ako sestry.
Svet aj za čias Hviezdoslava bol naozaj pestrý.
170 rokov od narodenia ozajstného velikána
To je „hviezda na nebi“ skutočne nám daná.

1 komentár:

  1. M. M. – Lúčna2. apríla 2019 o 8:02

    Stretnutie členov klubu Omega bolo z príležitosti 170. výr. narodenia nášho slovenského velikána, poetu P. O. Hviezdoslava. Písal básne srdcom, dušou, láskou, celým svojim ,,Ja" a dodnes sú veľkým a vzácnym skvostom v slovenskom literárnom svete. Sú drahokamom, ktorý je skrytý v kráse slova, myšlienke, v deji, v každom verši, v každej básni a čím viackrát ich čítam, tým sú pre mňa studňou poznania minulého, zároveň akoby aj dnešného života, krásy sveta, prírody, túžby každej ľudskej bytosti po čistej láske, vernosti, oddanosti, charakteru a nezabúdať na svoj pôvod, svoju vlasť a byť jej súčasťou nielen teraz, dnes, ale navždy! M. M. – Lúčna

    OdpovedaťOdstrániť

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.