Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

14. mája 2014

Dúhové kamienky / Čriepky zo života

Nové zbierky veršov Emílie Bátovskej

Emília Bátovská
Emília Bátovská (rodená Kvasnicová, 1951) – svoje detstvo prežila v Chocholnej, neskôr vo Velčiciach. Po vydaji sa presťahovala za manželom do Drietomy, majú dve deti – syna Milana a dcéru Darinku, a dve vnúčatá – Natáliu a Radoslava. Deti idú v šľapajach svojej mamy, sú hudobne nadané, hrajú na hudobné nástroje a spievajú.

V seniorskom veku nezostala nečinná. Je členkou JDS Drietoma, pracuje v Červenom kríži v Drietome, desiaty rok je členkou OZ Veronika v Trenčíne (klub zberateľov a pestovateľov liečivých rastlín) a v neposlednom rade je členkou Literárneho klubu Omega v Trenčíne.

7. mája 2014

Májové stretnutie (2014)

Foto: Jaroslav Daniš
Stretnutie, ktoré sa konalo 7. mája, bolo nezvyčajné - výnimočne sme sa stretli v priestoroch trenčianskej Mestskej veže, aby sme si tu prečítali, zarecitovali a vypočuli ukážky z tvorby členov Literárneho klubu Omega i ďalších autorov, hlavne na tému: máj, lásky čas.

Zaujímavú možnosť stretnúť sa v poetickom duchu využilo viac než 20 milovníkov pekného slova.

Nasledujúce stretnutie plánujeme uskutočniť v obvyklom termíne a na obvyklom mieste: vo štvrtok 5. júna v budove knižnice na Hasičskej ulici.