Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

31. júla 2013

Päť epigramov

Oľga Krajmerová


O zlom človeku
Nezrátané jeho skutky
nepostavia mu mohylu...
V prachu zabudnutia
pohnijú.

Optimista pesimistovi
Ja vidím vtáčatká,
ty vidíš iba myši,
tým sa náš pohľad
na svet a život líši...