Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

3. marca 2021

Marec – mesiac knihy


  „Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom“. (Jan Amos Komenský)

Citátom z J. A. Komenského, považovaného za učiteľa národov, si dovolím začať pripomenutie mesiaca knihy. Skôr narodení si tento mesiac  pamätáme od školských čias až po dnešok. Tento prívlastok možno nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo menej možností získavania informácií ako dnes. Od čias rozšírenia internetu sa stal marec aj mesiacom internetu. Napriek tomu má literatúra a kniha stále svoje nezastupiteľné miesto.