Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

7. januára 2017

Januárové stretnutie (2017)

Prvé klubové stretnutie v roku 2017 malo pracovný charakter. Stretli sme sa trinásti.
Na úvod Janka Poláková zarecitovala novoročnú báseň Kataríny Hudecovej. Nasledovala krátka bilancia uplynulého roka a načrtnutie plánu činnosti na nasledujúce mesiace.
Hlavné témy neformálnej, ale plodnej diskusie: 
modernosť a pseudomodernosť, tvorba Milana Rúfusa, takzvaná ženská literatúra, aktuálne trendy vo vydávaní kníh, význam poézie v živote...

Nasledujúce stretnutie v klube Omega je naplánované na 2. februára.