Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

28. decembra 2017

Decembrové stretnutie (2017)

Recituje Jana Poláková
Vianoce – a všetko, čo s nimi súvisí: zvyky, tradície, sneh, darčeky – sú vďačnou témou na spomínanie, hlavne ako sme ich vnímali v detských a mladších rokoch. 

Predvianočná nálada zavládla aj medzi prítomnými členmi a klubovými priaznivcami (dňa 7. 12.). Nechýbal stromček, svieca, kvet a krajec chleba, ako to vyjadril Rudolf Dobiáš v básni Stretnutie, venovanej práve LK Omega.

Tradície Vianoc a osobitne históriu betlehemov priblížil predseda klubu Ján Maršálek.  Tvorbu členov klubu zo starších zborníkov s témou Vianoc a krásy zimy vybrala a spolu s Máriou Blaškovičovou predniesla Jana Poláková.

26. decembra 2017

Nadláska

Uväznenie v ľade
(Lýdia Šimková)

Za teplú pranáruč dali sme mu slamu,
     za bielu kolísku stajňu našich duší,
a Dieťa vedelo, ako ho raz sklamú
     tí, ktorým chce navždy spásny rubáš ušiť.

A tak tu zostáva ako vtáčky v zime,
     aby sme v krútňavách neboli tak sami,
pokorne vyčkáva, čím ho nakŕmime,
     štipôčkou nadlásky chce byť podplácaný.

18. decembra 2017

Adventná

Jaroslav Daniš
 
Ilustračná snímka: Lýdia Šimková
Znova ubehol rok
a zasa sme oň starší.
Skryl sa do spomienok,
za rohom čaká ďalší.

Cherubín vianočný
už krídla rozprestiera
o chvíľu príde s ním
láska, nádej a viera.

Príde už zakrátko,
za zimnej noci chladnej,
nebeské dieťatko,
čo našim srdciam vládne.

4. novembra 2017

Novembrové stretnutie (2017)

Po mesiaci sme sa stretli znova v našom literárnom klube. Stretnutie dňa 2. novembra malo voľný program – vyplnené bolo neformálnou diskusiou. Hlavné témy: aktuálne udalosti a podujatia, literárne súťaže, literárne soireé v Trenčíne, vulgarizmy v literatúre (áno či nie?).

Lýdia Šimková a Marta Malániková referovali o tohtoročnej Martinskej poetickej jeseni, ktorej sa zúčastnili. Mária Blaškovičová predniesla vybrané básne z nového čísla Literárneho týždenníka, Jana Poláková informovala o chystanom vyhodnotení literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára.

Ďalšie stretnutie je plánované na štvrtok 7. decembra.

12. októbra 2017

Októbrové stretnutie (2017)

Jana Jablonská
Pocta poetke Márii Janke Jablonskej

Októbrový literárny klub OMEGA sa niesol v slávnostnej, ale srdečnej atmosfére. Venovaný bol slovenčinárke a poetke PhDr. Márii Janke Jablonskej, pri príležitosti jej krásneho životného jubilea.

Na podujatí boli prítomní nielen členovia LK Omega, MO MS v Trenčíne a členky Únie žien Slovenska, ale aj priatelia a známi, ktorých má Janka Jablonská veľmi veľa. 

14. septembra 2017

Septembrové stretnutie (2017)

Hlavnou témou nášho prvého stretnutia v klube Omega po letnej prestávke (konalo sa vo štvrtok 7. 9.) boli dozvuky letných zážitkov a inšpirácií.

Pozornosť sme venovali aj aktualitám z literárneho diania, literárnym súťažiam a plánom do budúcnosti...

Nasledujúce stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra. 

20. augusta 2017

3.. 2.. 1.. už

Andrea Trusková
Ilustračná snímka:
Lýdia Šimková

Hovoríš s ňou
v tretej osobe
lebo je
druhá v poradí –
na prvom mieste
si ty
Takto je to vždy
(každým novým ránom)
začínaš od nuly
a potom
   potom
dínom – dánom
Si EŠTE
či UŽ?
muž?

22. júla 2017

Júlové stretnutie (2017)

„Každá báseň má svoj čas, ale čas básne je kratší, než si myslíš.“
(Miroslav Válek: Z absolútneho denníka I)

Výnimočný zjav našej poézie Miroslav Válek (nar. 17. 7. 1927) v Trnave, básnik, autor pre deti, prekladateľ, publicista, ale aj politik a organizátor literárneho a kultúrneho života... Členovia LK Omega  na svojom júlovom stretnutí  si pripomenuli nedožité deväťdesiatiny tohto výrazného reprezentanta modernej slovenskej poézie – v komornej zostave, ale zaujímavo a s  podnetnou diskusiou. 

Pásmo o živote a tvorbe Miroslava Válka pripravila Jana PolákováMária Blaškovičová.  V ich prednese si prítomní vypočuli aj ukážky z tvorby autora. Zhodli sa v  tom,  že aj básne napísané pred rokmi pôsobia tak, ako by vznikli teraz. Čitateľský  čas Válkovej básne je dlhší, ako autor kedysi predpokladal.

14. júla 2017

Poetické vyznania

(Z letných aktivít Literárneho klubu Omega)

Blažena Urbanová
Slnko a súmrak – pod týmto názvom  vydala Blažena Urbanová svoju druhú básnickú zbierku. Medzi čitateľov ju vyprevadili členovia Trenčianskej odbočky SSS  Margita Ivaničková  a Gejza  Sádecký písmenkami a želaním, nech k nej pribudne ďalšia. 

Prezentácie, ktorá sa konala 30. júna, sa zúčastnili okrem členov klubu aj rodinní príslušníci, známi a priatelia autorky v takom počte, že spoločenská miestnosť knižnice priam praskala vo švíkoch.

Hudobnú kulisu vytvorila členka rodiny Alexandra Ondrášová, ktorá na klavíri zahrala tri skladby, medzi nimi nechýbala Halelluja od už zosnulého Leonarda Cohena. Nechýbali, ako na správnej prezentácii, ani ukážky z prezentovanej knihy, ktoré predniesli priatelia  Blaženy Urbanovej, s citom a od srdca.

8. júna 2017

Júnové stretnutie (2017)

Beseda so spisovateľom Gejzom Sádeckým

Gejza Sádecký
Hosťom júnového LK Omega (4. 6.) bol pedagóg, spisovateľ, kultúrny historik, rodák zo Sádočného v okrese Považská Bystrica PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., ktorý má za sebou nielen bohatú publikačnú činnosť z oblasti pedagogiky, ale dlhé roky pôsobil ako pedagóg na základnej, strednej i vysokej škole. Okrem toho sa autorsky venuje povestiam, poviedkam a kultúrnej histórii, heraldike. Vlastnoručne namaľoval viac ako 250 erbov slovenských miest a obcí na stene rodného domu. Medzi jeho záľuby patrí tiež poľovníctvo.

31. mája 2017

Drobnôstky Dušana Žembera

Antivulgarizmická

Ako vyznať lásku...
ako ju dať najavo...
Ako priznať, že nechcem cit schovať...

A pritom nebyť na smiech,
keď bývam slušne zdvorilý...
V katastrofálnej dobe devalvácie slova

(Jar)

24. mája 2017

Princove uspávanky

Členka nášho literárneho klubu Alex (Alexandra) Hoštáková vydala svoju druhú kolekciu veršov. Po zbierke Temné oči (2016) prichádzajú Princove uspávanky (2017).

Autorka nedávno zaznamenala úspech v literárnej súťaži stredných škôl  Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, kde získala prvé miesto. 

Srdečne jej blahoželáme a želáme zdravie, tvorivý elán a radosť z písania.

14. mája 2017

Májové stretnutie (2017)

Prezentácia poetických zbierok Dušana Žembera

Dušan Žember hovorí o svojej tvorbe
Májové stretnutie v klube Omega sa nieslo nielen v znamení lásky, ako to mesiacu lásky prináleží, ale aj v znamení poézie, a to v podobe veršov hudobníka, textára a poeta Dušana Žembera, člena Literárneho klubu Omega. On totiž k svojej dávnejšej zbierke Kradnutá láska na školskej lavici pridal teraz hneď štyri útle zbierky: Drobnôstky môjho života (Jar, Leto, Jeseň, Zima).

11. apríla 2017

Aprílové stretnutie (2017)

Prvý štvrtok v mesiaci (6. apríla) opäť patril stretnutiu v klube Omega. Zúčastnilo sa ho trinásť priaznivcov literatúry – členov klubu.

Po úvodnom vstupe Janky Polákovej, ktorá zrekapitulovala literárne podujatia uplynulého mesiaca, sa medzi prítomnými rozvinula bohatá diskusia (nielen) o písaní a čítaní, resp. prezentovaní literárnej tvorby.

Ďalšie klubové stretnutie je naplánované na 4. mája.

4. marca 2017

Marcové stretnutie (2017)

Stretli sme sa na pôde knižnice vo štvrtok 2. marca. V peknom počte. Hovorili sme o mesiaci knihy, o pripravovaných kultúrnych podujatiach v našom okolí a tiež o rôznych podobách poézie, respektíve literatúry...

Zazneli aj ukážky z tvorby v podobe autorského prednesu. Záver stretnutia patril neformálnej diskusii.

Napokon sme si sľúbili, že o mesiac sa stretneme znova – v obvyklom termíne (prvý štvrtok), teda 6. apríla.

13. februára 2017

S obavou

Andrea Trusková
Snímka: Lýdia Šimková

S obavou dávam
v zime
vetrať periny –
(pod) vedome
čakám
že z nich vymrznú
všetky sny
a ja sa večer
prikryjem
nejakým studeným
prázdnom
ktoré mi zabráni
vysnívať si ďalšie
dotyky s budúcnosťou


Súvisiaci článok: Z ulity na svetlo

6. februára 2017

Februárové stretnutie (2017)

Prezentácia novej kniha Jána Beňa

Literárny klub Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne privítali vo štvrtok druhého februára spisovateľa Jána Beňa s jeho najnovšou knihou Stratená romanca.

Rodák zo Slatinky je plodným autorom literatúry pre deti, mládež i dospelých. Medzi členmi klubu a priaznivcami písaného slova bol aj v máji minulého roku, keď sme vyprevadili medzi čitateľov dve knihy: pre mládež knižku Timotej a pradedo, pre dospelých román Život s kufrom

7. januára 2017

Januárové stretnutie (2017)

Prvé klubové stretnutie v roku 2017 malo pracovný charakter. Stretli sme sa trinásti.
Na úvod Janka Poláková zarecitovala novoročnú báseň Kataríny Hudecovej. Nasledovala krátka bilancia uplynulého roka a načrtnutie plánu činnosti na nasledujúce mesiace.
Hlavné témy neformálnej, ale plodnej diskusie: 
modernosť a pseudomodernosť, tvorba Milana Rúfusa, takzvaná ženská literatúra, aktuálne trendy vo vydávaní kníh, význam poézie v živote...

Nasledujúce stretnutie v klube Omega je naplánované na 2. februára.