Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

28. augusta 2020

Kým slnko zapadne

Tretia zbierka autorky

(K životnému jubileu)

Kým slnko zapadne – taký je názov v poradí trinástej knižky čestnej členky Literárneho klubu Omega Oľgy Nemcovej-Košeckej. Zdravotné dôvody jej nedovoľujú zúčastňovať sa našich literárnych stretnutí, ale som s ňou v kontakte, sledujem jej neutíchajúce literárne aktivity.

Knižky si vydáva vlastným nákladom, sama si ich ilustruje alebo dopĺňa fotografiami. Venuje sa písaniu poézie, ale aj prozaickým útvarom. Zúčastnila sa celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára, v ktorej získala ocenenie. Poznali sme sa roky z jej aktívneho pôsobenia v Miestnom odbore Matice slovenskej. Zverila sa mi, že píše básne, a mohla som ich prečítať a posúdiť. Výsledkom bola prvá zbierka Pavučiny babieho leta.  

25. augusta 2020

Poetické snívanie

Mária Reháková

V tomto letnom mesiaci oslávila krásne životné jubileum naša členka Mária Reháková, autorka zatiaľ jednej básnickej zbierky Čo sa ti snívalo, dievčatko, ktorú sme odprezentovali v našom klube v decembri 2019.

Mária Reháková o sebe napísala: „Narodila som sa 22. augusta 1950 v Soblahove. Žijem v Kubrici, kde sme si s manželom postavili rodinný dom. Spolu sme vychovali dvoch synov a po čase pribudli štyri vnúčatá... Vrátim sa do školských lavíc, v ktorých som si zamilovala našu milú slovenčinu, diktáty, slohy, básne. Čím ťažšie, tým milšie. Učarovalo mi písanie v rýme, takže píšem týmto štýlom. Priznávam sa, že moje básne sú oneskorené mojím vlastným  pričinením  alebo nečinnosťou. Prajem si len, aby som čitateľov pri čítaní neklamala.“ Toľko autorka.