Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

27. novembra 2023

Stretnutie v klube – september 2023

 

Septembrové stretnutie v klube Omega môžeme označiť za narodeninové. Pripomenuli sme si  27 rokov pôsobenia Omegy pri Verejnej knižnici Michala Rešetku, ako aj narodeniny spisovateľa Rudolfa Dobiáša, ktorý patrí spolu s Jánom Maršálkom a Janou Polákovou k jeho zakladateľom.

4. októbra 2023

Naši jubilanti

 

Foto: Lýdia Šimková

Literárny klub Omega si presne 25. septembra pripomenul 27 rokov svojho trvania. Prekonal za ten čas aj obmedzenia a problémy. Stretávame sa však naďalej každý prvý štvrtok v mesiaci. Z určitých príčin bola táto naša stránka dlhšie neaktualizovaná, ale budeme sa snažiť pokračovať v informáciách o dianí v klube a pripomínať si jubileá našich členov.