Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

7. júna 2014

Júnové stretnutie (2014)

Ľubor Benkovič
Stretli sme sa vo štvrtok 5. júna, aby sme si vypočuli pekné slovo aj hudbu.
V úvode sme si prebrali niekoľko organizačných  záležitostí a podiskutovali sme o pripravovanom zborníku prác členov klubu, ktorý plánujeme vydať v závere roka.
Nasledoval kultúrny program: