Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

9. júna 2015

Júnové stretnutie (2015)

Lýdia Šimková:
Okno s kvetom
Stretli sme sa (4. júna) v peknom počte, naposledy pracovne pred letnou prestávkou.

Janka Poláková nám porozprávala o Martinovi Kukučínovi (155. výročie narodenia), potom sme si pripomenuli okrúhle narodeniny našej členky Márie Blaškovičovej. Nasledovala družná debata, spojená aj s plánovaním letných ciest za poznaním i oddychom...

Všetkým členom i priaznivcom Literárneho klubu Omega, a dobrej literatúry vôbec, želáme pekné prežitie letných dní.