Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Archív

V sekcii Archív nájdete tak trochu bez ladu a skladu umiestnené materiály (zväčša fotokópie), prevzaté zo staršej už nefunkčnej stránky Literárneho klubu Omega.

Obrázok možno zväčšiť kliknutím naň.

Trenčianske noviny č. 18/1997
Nový čas - 15. 3. 2000
Kniha Pavla Matejku
Hlas ľudu (1999)

Tomáš Turner: Básne
(2001)
Kniha Pavla Matejku
Literárny týždenník (1999)
Hlas ľudu (1999)
Hlas ľudu
Literárny týždenník
Literárny týždenník č. 34/2000
Literárny týždenník č. 42/1996
Slovenské pohľady č. 7-8/2000
Trenčianske noviny (2001)