Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

28. decembra 2017

Decembrové stretnutie (2017)

Recituje Jana Poláková
Vianoce – a všetko, čo s nimi súvisí: zvyky, tradície, sneh, darčeky – sú vďačnou témou na spomínanie, hlavne ako sme ich vnímali v detských a mladších rokoch. 

Predvianočná nálada zavládla aj medzi prítomnými členmi a klubovými priaznivcami (dňa 7. 12.). Nechýbal stromček, svieca, kvet a krajec chleba, ako to vyjadril Rudolf Dobiáš v básni Stretnutie, venovanej práve LK Omega.

Tradície Vianoc a osobitne históriu betlehemov priblížil predseda klubu Ján Maršálek.  Tvorbu členov klubu zo starších zborníkov s témou Vianoc a krásy zimy vybrala a spolu s Máriou Blaškovičovou predniesla Jana Poláková.

26. decembra 2017

Nadláska

Uväznenie v ľade
(Lýdia Šimková)

Za teplú pranáruč dali sme mu slamu,
     za bielu kolísku stajňu našich duší,
a Dieťa vedelo, ako ho raz sklamú
     tí, ktorým chce navždy spásny rubáš ušiť.

A tak tu zostáva ako vtáčky v zime,
     aby sme v krútňavách neboli tak sami,
pokorne vyčkáva, čím ho nakŕmime,
     štipôčkou nadlásky chce byť podplácaný.

18. decembra 2017

Adventná

Jaroslav Daniš
 
Ilustračná snímka: Lýdia Šimková
Znova ubehol rok
a zasa sme oň starší.
Skryl sa do spomienok,
za rohom čaká ďalší.

Cherubín vianočný
už krídla rozprestiera
o chvíľu príde s ním
láska, nádej a viera.

Príde už zakrátko,
za zimnej noci chladnej,
nebeské dieťatko,
čo našim srdciam vládne.