Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

20. novembra 2013

Novembrové stretnutie (2013)

Stretli sme sa v obvyklom termíne (prvý štvrtok v mesiaci),
teda 7. novembra.

Účasť bola pomerne dobrá, čas sme vyplnili rozhovormi (nielen)
o literatúre a čítaním ukážok z vlastnej tvorby.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na 5. decembra.