Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

2. februára 2024

Preletel ten čas

Preletel ten čas – pod týmto názvom vydal k svojmu životnému jubileu (80) zbierku básní člen literárneho klubu OMEGA Jaroslav Daniš. Prekvapením, podotýkam veľmi príjemným, bolo zistenie, že nielen jedna zbierka uzrela svetlo sveta, ale hneď dve. Svoj obdivuhodný vzťah k prírode a hlavne k hubárčeniu, vyjadrený poeticky už v názve (Starec a more húb), pretavil do druhej zbierky. V predslove priznáva, že nepatrí medzi najstarších členov klubu, čo sa týka dĺžky členstva, vyrovnáva to vraj vekom. Zbierka Preletel ten čas, ktorú venoval manželke Majke, dostala názov podľa prvého verša básne Osemdesiatka. (Prezentácia oboch knižiek sa konala 7. decembra 2023 v priestoroch trenčianskej knižnice.)