Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

28. septembra 2018

XXVI. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého


Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov vypisujú
XXVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO 
PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

Propozície súťaže:

16. septembra 2018

Septembrové stretnutie (2018)


Môžeme smelo povedať, že naše prvé stretnutie po letnej prestávke, ktoré sa uskutočnilo 6. septembra, bolo úspešné. Prišlo nás asi dvadsať, porozprávali sme sa o nedávnych i pripravovaných kultúrnych podujatiach v našom okolí, o letných cestách a inšpiráciách, niektorí z nás prečítali svoje nové verše...

Témou stretnutia bol aj pripravovaný zborník – hlasovaním sme zo štrnástich návrhov vybrali jeho názov: Svet čarovných slov.

Nasledujúce stretnutie je naplánované na štvrtok 4. októbra.

9. septembra 2018

Literárne soirée (Trenčín)


Michaela Piesyk dostala nápad, aby literatúra prišla medzi ľudí, zároveň chcela podporiť  autorov v regióne a regionálnu literatúru a jej šírenie. Miška je autorkou zaujímavého projektu Literárne soirée. Prebieha v niekoľkých mestách (napr. Košice, Martin, Žilina, Nitra). Našla si miesto aj u nás v Trenčíne. Logo podujatia navrhla grafička Lenka Ledňáková.

Mgr. art. Zuzana Laurinčíková prispela k tomu, aby tento literárny projekt bol aj v Trenčíne. Sama sa podujala pomôcť zaujímavej myšlienke, pomohla vybaviť miestnosť a tiež pomáhala pri organizovaní projektu, oslovovaní hostí a autorov poézie a prózy a v neposlednom rade moderovala každý literárny večer. Čítačky mali komorný charakter, s obohacujúcim obsahom a zaujímavým prednesom študentov Akadémie umení z Banskej Bystrice.