Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

7. apríla 2013

Aprílové stretnutie (2013)

Stretnutie sa konalo 4. apríla, v obvyklom čase a na obvyklom mieste. Dve desiatky účastníkov (medzi nimi traja noví záujemcovia) sa venovali hlavne týmto témam:

  • Reflexie o súčasnej literatúre
  • Vydávanie kníh (vlastným nákladom)
  • Kapitolka z teórie - Prozaické žánre a ich charakteristika

Samozrejme, nasledovala neformálna diskusia...
Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na štvrtok 2. mája.

4. apríla 2013

Prozaické žánre a ich charakteristika

Umelecká literatúra sa delí na tri základné oblasti – ide o takzvané literárne druhy: lyrika, epika, dráma; alebo podľa novšieho chápania: poézia (viazaná reč), próza (neviazaná reč), dráma (dialóg).
Jednotlivé literárne druhy sa ďalej delia na žánre a žánrové formy.
Pod označením „próza“ rozumieme všetky neveršované a nedramatické literárne diela – hlavne umelecké, ale čiastočne aj diela vecnej literatúry a diela publicistické.

1. apríla 2013

(Ne)konečné (ne)konečno

Martin Lančarič

Čakanie sa obalilo
vlastným čakaním,
a pred sebou odhalilo
pravdu, ktorá bolí:

Trpezlivosť neprináša
ruže sklamaným.
Samota sa ťažko znáša.
Čakanie vždy skolí