Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

22. júla 2017

Júlové stretnutie (2017)

„Každá báseň má svoj čas, ale čas básne je kratší, než si myslíš.“
(Miroslav Válek: Z absolútneho denníka I)

Výnimočný zjav našej poézie Miroslav Válek (nar. 17. 7. 1927) v Trnave, básnik, autor pre deti, prekladateľ, publicista, ale aj politik a organizátor literárneho a kultúrneho života... Členovia LK Omega  na svojom júlovom stretnutí  si pripomenuli nedožité deväťdesiatiny tohto výrazného reprezentanta modernej slovenskej poézie – v komornej zostave, ale zaujímavo a s  podnetnou diskusiou. 

Pásmo o živote a tvorbe Miroslava Válka pripravila Jana PolákováMária Blaškovičová.  V ich prednese si prítomní vypočuli aj ukážky z tvorby autora. Zhodli sa v  tom,  že aj básne napísané pred rokmi pôsobia tak, ako by vznikli teraz. Čitateľský  čas Válkovej básne je dlhší, ako autor kedysi predpokladal.

14. júla 2017

Poetické vyznania

(Z letných aktivít Literárneho klubu Omega)

Blažena Urbanová
Slnko a súmrak – pod týmto názvom  vydala Blažena Urbanová svoju druhú básnickú zbierku. Medzi čitateľov ju vyprevadili členovia Trenčianskej odbočky SSS  Margita Ivaničková  a Gejza  Sádecký písmenkami a želaním, nech k nej pribudne ďalšia. 

Prezentácie, ktorá sa konala 30. júna, sa zúčastnili okrem členov klubu aj rodinní príslušníci, známi a priatelia autorky v takom počte, že spoločenská miestnosť knižnice priam praskala vo švíkoch.

Hudobnú kulisu vytvorila členka rodiny Alexandra Ondrášová, ktorá na klavíri zahrala tri skladby, medzi nimi nechýbala Halelluja od už zosnulého Leonarda Cohena. Nechýbali, ako na správnej prezentácii, ani ukážky z prezentovanej knihy, ktoré predniesli priatelia  Blaženy Urbanovej, s citom a od srdca.