Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Stopy v čase

Trenčiansky Literárny klub Omega vznikol v roku 1996 z iniciatívy celoštátne pôsobiacej Spoločnosti autorov umeleckej literatúry (SAUL) a Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne – vtedy však ešte obe inštitúcie pracovali pod inými názvami, a to Záujmové združenie autorov slovenskej literatúry a Krajská knižnica M. Rešetku. Zo strany SAUL šlo konkrétne o aktivitu básnikov Vojtecha Kondróta a Ľudovíta Fuchsa; priamo v Trenčíne sa iniciatívy chopila odborná pracovníčka knižnice Jana Poláková.

Zborník (1999)
Po prípravnej etape sa 25. septembra toho roka uskutočnilo ustanovujúce stretnutie, na ktorom bol za predsedu klubu zvolený Ján Maršálek. Literárny klub sa začal postupne formovať a po čase dostal aj spresňujúce pomenovanie Omega. Jeho úplný názov teda znie: Literárny klub Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Pravidelným účastníkom klubových stretnutí a odborným poradcom hlavne začínajúcich literátov sa stal spisovateľ Rudolf Dobiáš. Hoci sa členská základňa klubu pomerne často menila a zo zakladajúcich členov ich zostalo len zopár, klub si zachoval kontinuitu. Združuje nateraz približne dve desiatky literátov, ale aj ďalších priaznivcov umenia.
Zborník (2002)

Klubové stretnutia sa konajú spravidla raz mesačne na pôde knižnice a sú prístupné všetkým záujemcom. Ich náplňou sú diskusie, čítačky, vzájomná výmena informácií a poznatkov. Okrem toho klub príležitostne organizuje besedy s renomovanými spisovateľmi. Súčasťou činnosti klubu sú tiež občasné výlety do prírody či návštevy kultúrnych podujatí.

Zborník (2003)
Zvlášť dôležitá je, prirodzene, publikačná činnosť literárneho klubu. Prvé štyri zborníky prác jeho členov vyšli v rokoch 1999, 2002, 2003 a 2004. Všetky predstavujú pestrý, rôznorodý súbor básnických i prozaických textov od niekoľkých desiatok autorov. Ilustrovali ich postupne Vladimír Kudlík, Stanislav Lubina, Jozef Vydrnák a Veronika Lokajíčková. V priebehu času vychádzali ďalšie publikácie...
Zborník (2004)

Skalní členovia majú úprimný záujem na tom, aby činnosť literárneho klubu v Trenčíne pokračovala, lebo si uvedomujú význam vzájomného spoznávania sa a výmeny skúseností z tvorivej činnosti. Veď literárny klub neznamená len rozhovory o literatúre, besedy so spisovateľmi či prezentáciu vlastnej tvorby, ale aj nové kontakty a priateľstvá, neformálne dialógy i polemiky, v ktorých sa cibria, čistia, formujú názory tvorivých ľudí. Literárny klub poskytuje priestor na vzájomné obohacovanie sa, umožňuje dávať i prijímať...


Z klubového kalendára

(Dátumy a podujatia: 1996 – 2016)

Marec 1996 – Pozvanie pre literárnych tvorcov za účasti básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa a básnika Vojtecha Kondróta, so zámerom založiť okresný klub Združenia literátov Slovenska.

Jún 1996 – Koordinačné centrum knižníc Slovenskej národnej knižnice zasiela prípis o zriaďovaní literárno-umeleckých klubov.

September 1996 – Založenie okresného klubu Združenia literátov Slovenska (Literárneho klubu OMEGA).

November 1996 – Prvé stretnutie záujemcov v klube OMEGA.

Marec 1997 – Seminár o činnosti klubov v Rimavskej Sobote, zúčastnila sa J. Poláková.

Marec 1997 – Stretnutie literárnych tvorcov v klube za  účasti  predsedu združenia básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa.

November 1997 – Prezentácia básnickej zbierky Daniela Šedoviča, knihu vyprevadil na cestu k čitateľom literárny kritik a teoretik Doc. PhDr. Viliam Marčok.

Máj 1998 – Hostia v literárnom klube: básnik Vojtech Kondrót a básnik a spisovateľ Ján Majerník.

November 1998 – Hosť v klube OMEGA: šéfredaktor časopisu Dotyky Maroš Bančej.

Január 1999 – Stretnutie v klube so spisovateľom MUDr. Ladislavom Kvasničkom.

Apríl 1999 – Hosťom v klube popredný predstaviteľ strednej spisovateľskej generácie Tomáš Janovic.

December 1999 – Prezentácia zborníka Literárneho klubu OMEGA Nepovinné čítanie I.

Marec 2000 – Prezentácia básnických zbierok členov klubu Martina Bielika a Martina Kováča. Zbierky vyprevadila medzi čitateľov spisovateľka Margita Ivaničková.

Máj 2000 – Stretnutie v klube s predsedom klubu Poet v Prievidzi, básnikom Ondrejom Čiliakom.

Október 2000 – Účasť členov klubu OMEGA na literárno-hudobnom večere s prezentáciou vlastnej tvorby: Literárny  Zvolen.

Február 2001 – Prezentácia zbierky člena klubu Tomáša Turnera s názvom Básne.

Október 2001 – Prezentácia básnickej zbierky Medzi nami predsedu  LK OMEGA Jána Maršálka.

December 2001 – Predvianočné stretnutie: Rok 2001 v tvorbe členov klubu OMEGA.

Marec 2002 – Prezentácia zborníka Nepovinné čítanie II.

Jún 2002 – Hudobno-literárne pásmo v spolupráci s LKMsK Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom, nazvané Chveješ sa vánkom môjho plameňa.

Júl 2002 – Výstup členov klubu na vrch Krasín.

September 2002 – Prezentácia knihy Jána Maršálka Cesta z kruhu, za účasti básnika Ľudovíta Fuchsa.

Máj 2003 – Domovina moja plná krásy – hudobno-literárne pásmo pripravené s Úniou žien Slovenska.

Jún 2003 – Prezentácia zborníka Nepovinné čítanie III.

August 2003 – Výlet členov OMEGY na Čachtický hrad, prehliadka  múzea a kostola.

Marec 2004 – Stretnutie v literárnom klube s básnikom Pavlom Stanislavom.

December 2004 – Prezentácia zborníka členov LK OMEGA Dialógy s časom.

Február 2005 – Účasť na prezentácii zborníka Literárneho klubu Poet v Prievidzi V jazerách nepoznania, zúčastnili sa: Rudolf Dobiáš, Ján Maršálek, Jana Poláková a Mária Špániková.

Jún 2005 – Literárna noc v trenčianskej knižnici.

September 2005 – Stretnutie literárnych klubov TSK v Trenčíne v rámci Roka Rudolfa Dilonga, ktorého život  a tvorbu priblížil spisovateľ Rudolf Dobiáš.

Október 2005 – Prezentácia básnickej zbierky členky klubu Janky Fabovej Mesto v srdci.

Január 2006 – Prezentácia zbierky poézie člena klubu Miloša Ondrušeka Začiatok obdobia dažďov.

Marec 2006 – Stretnutie so spisovateľmi Ondrejom Čiliakom, Igorom Hochelom, Jaroslavom Rezníkom a Rudolfom Dobiášom pri desiatom výročí vzniku LK OMEGA.

Jún 2006 – Stretnutie členov  LK OMEGA na Trenčianskom hrade.

August  2006 – Literárna noc v trenčianskej knižnici.

November 2006 – Prezentácia zborníka členov LK OMEGA Otvorená krajina.

August 2007 – Literárna noc v knižnici 2007, prezentácia občasníka Priestor.

September 2007 – Účasť členov na stretnutí literárnych klubov ako sprievodného podujatia 53. ročníka Hviezdoslavovho Kubína.

Marec 2008 – Beseda s dramatikom Jánom Solovičom  a prezentácia jeho knihy Moje radosti.

Apríl 2008 – Rozlúčka na poslednej ceste s členom klubu OMEGA Pavlom Matejkom.

Máj 2008 – Prezentácia tvorby členov LK OMEGA na trenčianskom Korze.

Máj 2008 – Čítačka „Láska v poézii“  členov klubu OMEGA a spomienkový medailón na Martina Kukučína (z knihy Petra Štrelingera Láska a smrť).

Júl 2008 – Literárna noc v knižnici 2008 – hosťami  boli  členovia  Poľského   klubu  v Trenčíne.

Október 2008 – Rozhovory v klube o slovenskej literatúre s členkami združenia FEMINA Vierou Valachovičovou-Ryšavou a Vierou Švenkovou.

December 2008 – Prezentácia knižky nepočujúcej autorky, členky LK OMEGA Magdalény Pilarovej Neskutočný svet v kultúrnom stredisku Kubra.

September 2008 – Stretnutie v klube OMEGA so Svetlanou Popadinec  (členka Petrohradského zväzu výtvarných umelcov).

Január 2009  – Prezentácia občasníka členov klubu Priestor 2008.

Február 2009 – Prezentácia zbierky poézie predsedu klubu OMEGA Jána Maršálka  Privolávanie rána.

Marec 2009 – Prezentácia bilingválnej poľsko-slovenskej zbierky členky klubu OMEGA Beatrice Kolatkovej Krídla motýľa.

Apríl 2009 – Stretnutie s autorom fantasty románov Štefanom Konkolom.

Máj 2009 – Prezentácia básnickej zbierky člena klubu OMEGA, textára a hudobníka Dušana Žembera Kradnutá láska.

August 2009 – Literárna noc v knižnici  2009.

December 2009 – Prezentácia knihy Pavla Paulendu Rozprávkové súostrovie.

Február 2010 – Prezentácia básnickej zbierky člena LK OMEGA Štefana Kuzmu Mlčanie nepokoja.

Marec 2010 – Prezentácia zbierky poézie  členky klubu Oľgy Nemcovej-Košeckej Pavučiny babieho leta.

Apríl 2010 – Stretnutie v klube OMEGA s českou spisovateľkou Danielou Fischerovou.

Máj 2010 – Láska v poézii členov LK OMEGA, stretnutie s poéziou výtvarníčky a poetky Izabely Bulkovej.

August 2010 – Literárna noc v knižnici  2010.

Október 2010 – Prezentácia básnickej zbierky člena klubu OMEGA Štefana Kuzmu  Prienik do ticha.

December 2010 – Prezentácia zborníka členov LK OMEGA Slová dokorán.

Jún 2011 – Prezentácia zbierky poézie trenčianskeho rodáka žijúceho na Malte Jozefa J. Matejku Básni a obrazu podľahnúť odrazu.

August 2011 – Literárna noc 2011 spojená s prezentáciou básnickej zbierky Na ceste k človeku od členky OMEGY Oľgy Nemcovej-Košeckej.

September 2011 – Pripomenutie  15. výročia založenia klubu OMEGA.

Marec 2012 – Stretnutie s členkami združenia FEMINA v klube OMEGA.

Marec 2012 – Prezentácia knihy členky klubu OMEGA  Anny Hrabalovej Podoby lásky.

Júl 2012 – Prezentácia tretej zbierky poézie Oľgy Nemcovej-Košeckej Skanzen mojich lások.

September  2012 – Večer fantázie Marcela  Hosťoveckého v klube OMEGA.

December 2012 – Prezentácia troch kníh člena OMEGY Štefana Kuzmu: Piaty západ slnka , Intimita zla a Stratený boh.

Február 2013 – Stretnutie s Pavlom Dvořákom, autogramiáda a predaj kníh.

Jún 2013 – Prezentácia knihy členky OMEGY Anny Hrabalovej Thajsko.

Október 2013 – Prezentácia knihy Oľgy Nemcovej-Košeckej Tak plynie čas a zborníka členov LK OMEGA Deje a nádeje.

Január 2014 – Prezentácia kníh člena OMEGY Štefana Kuzmu Blázniví anjeli, Posúvanie hrany,  Krehká  bublina.

Marec 2014 – Beseda so spisovateľom Drahoslavom Machalom v Roku kráľa Svätopluka na tému Aký bol kráľ Svätopluk.

Apríl 2014 – Prezentácia básnickej zbierky členky klubu Emílie Bátovskej Dúhové kamienky.

Máj  2014 – Deň poézie  s literárnym klubom OMEGA, spojený s výstavou Jany Vozárikovej Maľba.

September 2014 – Prezentácia CD člena OMEGY, textára a hudobníka skupiny 3 D Band Dušana Žembera.

Október 2014 – Prezentácia zborníka členov klubu OMEGA Slovobranie  za účasti jubilanta, spisovateľa Rudolfa Dobiáša.

December 2014 – Prezentácia knihy čestného člena klubu OMEGA spisovateľa Rudolfa Dobiáša Príbehy z prítmia.

Február 2015 – Prezentácia knihy Jána Maršálka Cesta k bráne / Čítanie na každý deň.

Marec 2015 – Prezentácia knihy rozhovorov spisovateľa Antona Baláža so spisovateľom Rudolfom Dobiášom.

November 2015 – Prezentácia knihy Kataríny Hudecovej S ránom prichádza nádej.

December 2015 – Literárne novinky Štefana Kuzmu predstavil v klube Anton Baláž a Rudolf Dobiáš.

Február 2016 – Prezentácia knižky pre deti a mládež spisovateľa Rudolfa Dobiáša Perličky na slniečku.

Marec 2016 – Prezentácia knihy Jaroslava Rezníka Literárne hádanky a člena klubu OMEGA Martina Lančariča Kým spadne kvapka asfaltu.

Apríl 2016 – Literárne soirée, čítanie z tvorby  členov OMEGY Jána Maršálka, Mateja Kovalčíka, Jaroslava Janečku, Martina Lančariča, Tomáša Turnera, Izabely Bulkovej a Alexandry Hoštákovej.

Máj 20l6 – Beseda so spisovateľom Jánom Beňom a prezentácia kníh Život s kufrom (predstavil Rudolf Dobiáš) a knihu pre deti Timotej a pradedo (uviedol Anton Baláž).

Máj 2016 – Prezentácia knihy členky LK OMEGA Blaženy Urbanovej Človek človeku človekom. Zbierku poézie predstavila spisovateľka Margita Ivaničková.

Máj 2016 – Zbierka poézie členky klubu Andrey Truskovej  Z ulity.

Jún 2016 – Literárne soirée, čítanie z tvorby členov OMEGY Anny Hrabalovej, Dušana Žembera, Martina Lančariča, Eleonóry Žůrkovej, Tomáša Turnera, Ľubomíra Marettu a Alexandry Hoštákovej.

Jún 2016 – Autorské čítanie poézie Jána Zambora, Igora Hochela a Rudolfa Dobiáša  pod názvom Poézia a modlitba.

Júl 2016 – Vychádza zbierka aforizmov a epigramov Tomáša  Turnera Aj ryba lieta, s ilustráciami  Ľubora Benkoviča.


Zostavila: Jana Poláková