Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

11. apríla 2016

Aprílové stretnutie (2016)

Prvý štvrtok mesiaca (7. 4.) patril aj tentoraz stretnutiu v klube Omega. Zišli sme sa v peknom počte. Hovorili sme o pripravovaných kultúrnych podujatiach a o ďalšej činnosti nášho klubu. 

Kamil Weiner predstavil svoju zbierku básní v albánčine, má názov Odeoni i shpirtit a vyšla v Macedónsku. Marta Malániková recenzovala knihu Cesta k bráne od Jána Maršálka. V rámci tvorivej dielne sme sa venovali aforizmu. 

Ďalšie pravidelné klubové stretnutie je plánované na štvrtok 5. mája.

1. apríla 2016

Marec – mesiac Mateja Hrebendu

Skončil sa marec, mesiac knihy. Prečo je práve marec mesiacom knihy? Skúsme sa nad tým zamyslieť. Ja tak trocha s humorom hovorím, že práve v marci je také medziobdobie, keď sa ešte nedá pracovať vonku, v prírode. Ľudia, aby prečkali tento čas, tak si spievali, rozprávali príbehy a čítali si knihy.

Tiež môžeme povedať, že marec je tretí mesiac v roku a číslo tri má určitú mágiu, ktorá je definovaná ako sila mysle a slova, sila umenia a spoločenského života. Určite by bolo tých prirovnaní k mesiacu marec viac. V neposlednom rade tento mesiac je spätý s výročiami práve Mateja Hrebendu. V marci sa narodil a tiež ukončil svoju životnú púť tento zaujímavý človek a osvetový činiteľ.