Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

30. apríla 2014

Deň poézie

(Pozvánka)
Mestská veža v Trenčíne bude v stredu 7. mája 2014 miestom stretnutia milovníkov poézie.
Začiatok o 16-tej hodine.
Každý bude mať možnosť zarecitovať svoje (obľúbené) verše.
V tomto priestore je zároveň nainštalovaná (6. mája – 31. mája) výstava malieb Jany Vozárikovej.

8. apríla 2014

Aprílové stretnutie (2014)

Ďalšie pravidelné klubové stretnutie sa uskutočnilo 3. apríla.

Hlavné body programu:

  • Správa o hospodárení za minulý rok
  • Marec - mesiac knihy
  • Príprava nového zborníka
  • Čítanie a hodnotenie tvorby

Nasledujúce stretnutie je naplánované na stredu 7. mája.