Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Členovia

Členovia Literárneho klubu Omega v Trenčíne (rok 2020):

Ján Maršálek  predseda
Janka Poláková  tajomník
Lýdia Šimková  pokladník
Rudolf Dobiáš  čestný člen

Ivan Adame
Marta Batková
Emília Bátovská
Ľubor Benkovič
Mária Berithová
Mária Blaškovičová
Jaroslav Daniš
Vít Gabrhel
Erika Gabrhelová
Alex Hoštáková
Anna Hrabalová
Žofia Hrančová
Janka Jablonská
Jaroslav Janečka
Dušan Láznička
Marta Malániková
Ľubomír Maretta
Slavka Miklošová
Štefan Molčan
Martina Radimáková
Mária Reháková
Zuzana Sklenárová st.
Zuzana Sklenárová ml.
Daniela Staníková
Andrea Trusková
Kamil Weiner
Dušan Žember
Eleonóra Žůrková

---

Členovia Literárneho klubu Omega v Trenčíne (rok 2019):

Ján Maršálek  predseda
Janka Poláková  tajomník
Lýdia Šimková  pokladník
Rudolf Dobiáš  čestný člen

Marta Batková
Emília Bátovská
Ľubor Benkovič
Mária Berithová
Mária Blaškovičová
Tatiana Blichová
Izabela Bulková
Jaroslav Daniš
Daniela Falckrábová
Vít Gabrhel
Erika Gabrhelová
Alexandra Hoštáková
Anna Hrabalová
Žofia Hrančová
Jaroslav Janečka
Štefan Kuzma
Martin Lančarič
Marta Malániková
Ľubomír Maretta
Vilma Martišková
Marta Michalová
Slavka Miklošová
Stanislav Ondráš
Anna Prnová
Martina Radimáková
Mária Reháková
Zuzana Sklenárová ml.
Zuzana Sklenárová st.
Andrea Trusková
Kamil Weiner
Dušan Žember
Eleonóra Žůrková

---

Členovia Literárneho klubu Omega v Trenčíne (rok 2018):

Ján Maršálek  predseda
Jana Poláková  tajomník
Lýdia Šimková  pokladník
Rudolf Dobiáš  čestný člen

Marta Batková
Emília Bátovská
Ľubor Benkovič
Mária Berithová
Mária Blaškovičová
Tatiana Blichová
Izabela Bulková
Jaroslav Daniš
Daniela Falckrábová
Erika Gabrhelová
Petronela Hajná
Alexandra Hoštáková
Anna Hrabalová
Mária Jana Jablonská
Jaroslav Janečka
Katarína Kováčová
Viktória Kováčová
Martin Lančarič
Anna Lohrová
Marta Malániková
Ľubomír Maretta
Milan Maťaše
Slavka Miklošová
Štefan Molčan
Stanislav Ondráš
Anna Prnová
Martina Radimáková
Mária Reháková
Zuzana Sklenárová
Zuzana Sklenárová ml.
Eva Strhanová
Helena Šteflovičová
Andrea Trusková
Tomáš Turner
Blažena Urbanová
Kamil Weiner
Dušan Žember
Eleonóra Žůrková

- - -

Členovia Literárneho klubu Omega v Trenčíne (rok 2017):

Ján Maršálek  predseda
Jana Poláková  tajomník
Lýdia Šimková  pokladník
Rudolf Dobiáš  čestný člen

Emília Bátovská
Ľubor Benkovič
Mária Blaškovičová
Tatiana Blichová
Izabela Bulková
Jaroslav Daniš
Petronela Hajná
Alexandra Hoštáková
Anna Hrabalová
Ján Hubinský
Jaroslav Janečka
Sida Kollárová (USA)
Oľga Krajmerová
Štefan Kuzma
Martin Lančarič
Marta Malániková
Slavka Miklošová
Stanislav Ondráš
Anna Prnová
Martina Radimáková
Mária Reháková
Eva Strhanová
Helena Šteflovičová
Andrea Trusková
Tomáš Turner
Dušan Žember
Eleonóra Žůrková

- - -

Členovia Literárneho klubu Omega v Trenčíne (rok 2016):

Ján Maršálek  predseda
Jana Poláková  tajomník
Lýdia Šimková  pokladník
Rudolf Dobiáš  čestný člen

Marta Batková
Emília Bátovská
Ľubor Benkovič
Mária Blaškovičová
Tatiana Blichová
Jaroslav Daniš
Petronela Hajná
Alexandra Hoštáková
Anna Hrabalová
Ján Hubinský
Jaroslav Janečka
Sida Kollárová (USA)
Oľga Krajmerová
Štefan Kuzma
Martin Lančarič
Dušan Láznička
Marta Malániková
Ľubomír Maretta
Zuzana Mičkalíková
Slavka Miklošová
Stanislav Ondráš
Anna Prnová
Martina Radimáková
Helena Šteflovičová
Tomáš Turner
Andrea Trusková
Ružena Viskupičová
Kamil Weiner
Dušan Žember
Eleonóra Žůrková

- - -

Členovia Literárneho klubu Omega v Trenčíne (rok 2015):

Ján Maršálek  predseda
Jana Poláková  tajomník
Lýdia Šimková  pokladník
Rudolf Dobiáš  čestný člen


Emília Bátovská
Ľubor Benkovič
Mária Blaškovičová
Tatiana Blichová
Jaroslav Daniš
Petronela Hajná
Anna Hrabalová
Ján Hubinský
Jaroslav Janečka
František Jaroš
Sida Kollárová
Štefan Kuzma
Martin Lančarič
Marta Malániková
Zuzana Mičkalíková
Slavka Miklošová
Stanislav Ondráš
Martina Radimáková
Helena Šteflovičová
Andrea Trusková
Tomáš Turner
Ružena Viskupičová
Kamil Weiner
Dušan Žember
Eleonóra Žůrková

- - -

Členovia Literárneho klubu Omega v Trenčíne (rok 2014):

Ján Maršálek  predseda
Jana Poláková  tajomník
Lýdia Šimková  pokladník

Marta Batková
Emília Bátovská
Ľubor Benkovič
Daniela Birošová
Mária Blaškovičová
Tatiana Blichová
Izabela Bulková
Jaroslav Daniš
Janka Fabová
Petronela Hajná
Marcel Hosťovecký
Alexandra Hoštáková
Anna Hrabalová
Jaroslav Janečka
Christián Ježík
Danka Kadlečíková
Beatrice Kolatková
Sida Kollárová
Oľga Krajmerová
Štefan Kuzma
Martin Lančarič
Anna Lohrová
Marta Malániková
Slavka Miklošová
Stanislav Ondráš
Helena Šteflovičová
Andrea Trusková
Adriána Trúnková
Tomáš Turner
Ružena Viskupičová
Kamil Weiner
Dušan Žember
Eleonóra Žůrková

- - -

Členovia Literárneho klubu Omega v Trenčíne (rok 2013):

Ján Maršálek  predseda
Janka Poláková  tajomník
Lýdia Šimková  pokladník

Emília Bátovská
Ľubor Benkovič
Mária Blaškovičová
Tatiana Blichová
Lenka Granáčková
Marcel Hosťovecký
Alexandra Hoštáková
Anna Hrabalová
Ján Hubinský
Jaroslav Janečka
Kristína Juríková
Danka Kadlečíková
Beatrice Kolatková
Sida Kollárová (USA)
Oľga Krajmerová
Martin Lančarič
Anna Lohrová
Marta Malániková
Stanislav Ondráš
Helena Šteflovičová
Andrea Trusková
Ružena Viskupičová
Kamil Weiner
Dušan Žember