Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

16. mája 2016

Tvorivá dielňa: Aforizmus

Naša jarná tvorivá dielňa bola zameraná na aforizmus. Zapojilo sa do nej päť autorov – členov a priaznivcov literárneho klubu. Výsledky ich snaženia predkladáme (v závere aj s určením víťaza).

Ilustračná snímka: JM
Anna Hrabalová

Aforizmy

- Myšlienky, to sú vrabce na strome. Vyrušíš ich a všetky sa rozpŕchnu.
- Manželstvo je ako hruda v poli. Prší na ňu, fúka vietor... ešte do nej zatneš motykou a rozpadne sa.
- Štvorlístok – že prináša šťastie? Áno, celé šťastie je v tom, že ho nájdeš.
- K šťastiu ti nepomôže ani batoh štvorlístkov.
- Keď by človek žil tisíc rokov, stále objavuje nové a nové, neobjavené.

11. mája 2016

Májové stretnutie (2016)

Stretnutie v klube Omega, ktoré sa konalo vo štvrtok 5. mája, malo slávnostnejší ráz. Naším hosťom bol spisovateľ Ján Beňo a hlavným bodom programu prezentácia jeho nového románu Život s kufrom (MilaniuM, 2015).

Podujatie moderovala Janka Poláková. Knihu, v kontexte ostatnej tvorby autora, predstavil Rudolf Dobiáš a Anton Baláž. Nasledovalo krátke autorské čítanie a diskusia. Oživením programu bolo vystúpenie malých hudobníkov zo ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.

Ak Boh dá, stretneme sa v literárnom klube najbližšie 2. júna.