Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

16. januára 2019

Svet čarovných slov – prezentácia zborníka


Svet čarovných slov – je názov zborníka členov Literárneho klubu OMEGA, ktorý slávnostne vyprevadili na cestu k čitateľom na prvom klubovom stretnutí v novom roku: 10. januára.  Kultúrna verejnosť a priaznivci literatúry vnímajú činnosť klubu, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici v Trenčíne ako jediný klub takéhoto zamerania v tomto meste, už dvadsiaty tretí rok. Pripomeniem, že od začiatku je jeho predsedom Ján Maršálek, povolaním technik, ale dušou básnik a literát. 

Zborník s príznačným názvom Svet čarovných slov je výstupom literárnej činnosti členov klubu za obdobie dvoch rokov, od vydania jubilejného zborníka To sme my  v roku 2016. Zvykli sme si, a zatiaľ sa darí, vydať zborník prác každé dva roky.


Zopár informácií o zborníku: Sú v ňom uverejnené práce z oblasti poézie, prózy i aforizmy od dvadsiatich siedmych autorov. Obálka a ilustrácie sú z dielne známeho textára, hudobníka, výtvarníka Ľubora Benkoviča – ako vždy výstižné, s nádychom humoru a jemnej irónie. Zborník vydal klub z vlastných finančných prostriedkov, s prispením kníhkupectva Knihy pre každého a príspevku dvoch členiek klubu: Ing. Tatiany Blichovej a  pani Ruženy Viskupičovej. Úprimne ďakujeme.

Zborník posypaný zlatými písmenami vyprevadil Ján Maršálek, spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý stál pri založení klubu Omega, a Ing. Margita Ivaničková, predsedníčka trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Hudobnú kulisu už tradične zabezpečil Dušan Žember a Miloš Žáčik. Pozvanie prijala aj predsedníčka Krajskej rady MS  Žofia Hrančová a novozvolená predsedníčka MOMS v Trenčíne Ing. Anna Prnová. Príjemným prekvapením bola Mgr. Ruženka Šípková, ktorá je skúsenou autorkou, zúčastnila sa viackrát literárnej súťaže J. Braneckého. Priniesla čerstvo vydanú, v poradí už piatu, zbierku poézie. Jana Poláková, tajomníčka LT klubu Omega, predniesla zo zbierky báseň a celé podujatie moderovala.

Nemožno nespomenúť našu pokladníčku Mgr. Lydku Šimkovú, ktorá dokáže ekonomický zázrak z našich skromných členských príspevkov. Ušetriť a prispieť na vydanie. Jej pričinením prispelo aj kníhkupectvo Knihy pre každého. Zúčastnení boli po skončení programu pozvaní na občerstvenie zo zdrojov nášho klubu.

Z priaznivých  ohlasov na podujatie máme všetci radosť. Skvelá atmosféra doplnená hudbou už spomenutých Dušana a Miloša, neformálne rozhovory, výstižné a úprimné slová Rudolfa Dobiáša, Margity Ivaničkovej a Jána Maršálka sú povzbudením do  ďalších, dúfajme úspešných a plodných, rokov OMEGY.

Jana Poláková


Prikladáme fotografie z podujatia:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.