Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

13. decembra 2018

Decembrové stretnutie (2018)

Lýdia Šimková:
Zimné zátišie

Naše posledné klubové stretnutie v tomto roku sa konalo 6. decembra. Bolo nás prítomných dvadsaťdva.

K blížiacim sa Vianociam čítala básne Janka Poláková a Mária Blaškovičová (z kníh poézie K. Hudecovej, J. Maršálka, J. Jablonskej, M. Lančariča a O. Nemcovej-Košeckej). Prišla aj Margita Ivaničková, ktorá predniesla svoju novú vianočnú báseň. K prednesu vlastnej tvorby sa pripojila Marta Malániková a Izabela Bulková. Mária Berithová prečítala svoju prózu, s ktorou získala 2. miesto v literárnej súťaži „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. 

Bolo aj mikulášske občerstvenie: dobrý bazový likér, pečené sladké koláčiky a trubičky, sušené jabĺčka a rôzne keksíky a slané pečivo. Celé stretnutie sa nieslo v predsviatočnej nálade.