Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

22. novembra 2018

Novembrové stretnutie (2018)


Ôsmeho novembra sme sa stretli opäť v peknom počte (približne dvadsať). Prišli i noví záujemcovia o členstvo v našom klube.

Janka Poláková krátko pripomenula tvorbu poetky, spisovateľky a novinárky Margity Ivaničkovej pri príležitosti jej životného jubilea. Uzavreli sme prijímanie príspevkov do zborníka, ktorý by mal vyjsť v decembri alebo v januári pod názvom Svet čarovných slov. V záverečnej časti zaznelo v autorskom prednese niekoľko ukážok z našej tvorby a úplný záver patril diskusii.

Nasledujúce stretnutie v klube Omega je plánované na štvrtok 6. decembra.

5. novembra 2018

Mesiac úcty k starším


Jaroslav Daniš

Lýdia Šimková: Jesenný zber
Kalendár vymedzil nám mesiac,
z celého roka jediný,
v ktorom si, úprimne sa tešiac,
vážime svoje šediny.

Jedenásť mesiacov a je to:
už prichádza náš október,
v ktorom vrcholí babie leto
a slová vďaky tečú z pier

všetkých mladších čo len o trochu
a najmä detí zo škôlok,
keď stavajú nám z úcty sochu,
tešiac sa s nami vospolok.

2. novembra 2018

Mesiac úcty k starším v Savane


Marta Malániková
Október je označovaný ako „mesiac úcty k starším“. Úcta k človeku je dôležitá nielen v tomto mesiaci, ale počas celého roka. Mesiac október bol za mesiac úcty k starším vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov až v roku 1990.

Staroba k nám prichádza nenápadne, pomaly, nedá sa jej vyhnúť. Ale to neznamená koniec životným aktivitám. To, že niektorí seniori sú aktívni, majú záujem o hudbu, tanec, turistiku, ručné práce, ale aj o literatúru, sme zistili na stretnutí s Klubom seniorov 32, s ich predsedníčkou Gabikou Žitňanovou, na literárnom popoludní v kaviarni Savana.