Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

10. januára 2016

Januárové stretnutie (2016)

Vo štvrtok 7. januára sa konalo naše prvé klubové stretnutie v novom roku. Zišli sme sa v peknom počte, aby sme si navzájom zaželali všetko dobré...

Pripomenuli sme si odkaz známeho kňaza, bývalého politického väzňa, autora niekoľkých kníh, saleziána dona Antona Srholca (12. 6. 1929 – 7. 1. 2016), ktorý v minulosti niekoľkokrát navštívil podujatia trenčianskej knižnice. Mali sme teda možnosť osobne sa s ním stretnúť.

Janka Poláková pri príležitosti ukončenia Roka Ľudovíta Štúra porozprávala o Štúrovej poetickej tvorbe. Záver patril ako zvyčajne diskusii.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na štvrtok 4. februára 2016.

6. januára 2016

Bez snov by bol život fádny

Členka nášho literárneho klubu Anna Hrabalová oslávila v uplynulom roku životné jubileum. Pri tej príležitosti sme ju požiadali o rozhovor.

Anna Hrabalová

Čo alebo kto ťa priviedol k písaniu?

Písať, to bola moja detská túžba, tak ako i cestovať. V písaní ma nepriamo povzbudzoval triedny učiteľ, keď nám rozprával o našich slovenských spisovateľoch, a ja som jeho zaujímavé rozprávanie počúvala a predstavovala si, ako i ja raz... Boli to túžby, o ktorých som pochybovala, či sa mi naplnia. Nikdy som ich nevyslovila nahlas. Ako aj, veď som musela ísť v pätnástich pracovať, zarábať na živobytie. 

4. januára 2016

Novoročný vinš

Na prahu opäť nový rok stojí, 
Foto: Ján Maršálek
čakáme s ním, kedy zvon kostolný
polnoc odbije,
ľudská ruka sa s tou druhou spojí
v pevnom stisku a úprimne.
Priateľ pozdraví priateľa,
sused sa so susedom objíme,
aby si popriali šťastia veľa.
Pokoj želám tebe, mestu, krajine...
Božia milosť v novom roku
nech nás neminie.
Božia láska do svojho náručia
nech nás privinie...

Oľga Krajmerová