Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

16. januára 2019

Svet čarovných slov – prezentácia zborníka


Svet čarovných slov – je názov zborníka členov Literárneho klubu OMEGA, ktorý slávnostne vyprevadili na cestu k čitateľom na prvom klubovom stretnutí v novom roku: 10. januára.  Kultúrna verejnosť a priaznivci literatúry vnímajú činnosť klubu, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici v Trenčíne ako jediný klub takéhoto zamerania v tomto meste, už dvadsiaty tretí rok. Pripomeniem, že od začiatku je jeho predsedom Ján Maršálek, povolaním technik, ale dušou básnik a literát. 

Zborník s príznačným názvom Svet čarovných slov je výstupom literárnej činnosti členov klubu za obdobie dvoch rokov, od vydania jubilejného zborníka To sme my  v roku 2016. Zvykli sme si, a zatiaľ sa darí, vydať zborník prác každé dva roky.

4. januára 2019

Novoročný vinš


Oľga Krajmerová
Lýdia Šimková:
Zimné variácie 2

Na prahu opäť nový rok stojí,
čakáme s ním, kedy zvon kostolný
polnoc odbije,
ľudská ruka sa s tou druhou spojí
v pevnom stisku a úprimne.
Priateľ pozdraví priateľa,
sused sa so susedom objíme,
aby si popriali šťastia veľa...
Pokoj želám Tebe, mestu, krajine...
Božia milosť v novom roku
nech nás neminie.
Božia láska do svojho náručia
nech nás privinie...