Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

25. januára 2022

Jubileá v klube Omega (2021)

 

Pribúdajú roky klubu Omega aj jeho členom...

Tak tomu bolo aj v roku 2021, keď náš literárny klub naplnil štvrťstoročnicu pôsobenia.

V uplynulom roku životné jubileum oslávili tri naše členky. V krátkosti ich predstavíme.