Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

9. júna 2019

Júnové stretnutie (2019)


Posledné stretnutie v klube Omega pred letnou prestávkou sa konalo vo štvrtok 6. júna. Prítomná bola bezmála dvadsiatka členov a priaznivcov klubu.

Janka Poláková nás oboznámila s kultúrnymi aktualitami, Norika Žůrková priblížila život a dielo Sama Chalupku, Ján Maršálek porozprával o slovenských literárnych časopisoch, Anka Prnová informovala o činnosti literárneho klubu v Hornom Srní. Následne sa rozvinula bohatá diskusia a zaznelo niekoľko ukážok z vlastnej tvorby prítomných literátov.

Ďalšie klubové stretnutie chceme zrealizovať v septembri.