Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

3. júla 2020

Júlové stretnutie (2020)


Po vynútenej trojmesačnej prestávke sme sa stretli (vo štvrtok 2. júla), aby sme sa pozhovárali o uplynulom čase a našich tvorivých aktivitách. Zaznelo viacero zaujímavých postrehov, názorov či informácií. Samozrejme, nechýbali literárne texty, zväčša v autorskom prednese. Osobitne zaujala Marta Batková svojím prednesom básne Michala Záletu Keď umrie básnik.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je plánované na štvrtok 3. septembra.