Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

13. marca 2015

Marcové stretnutie (2015)

Prezentácia novej publikácie

Piateho marca sa na pôde trenčianskej knižnice a v rámci našich klubových aktivít konala prezentácia knihy rozhovorov Antona Baláža so spisovateľom Rudolfom Dobiášom.

Kniha s názvom Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci je zaujímavým literárnym dokumentom, v ktorom Rudolf Dobiáš približuje svoj život a dielo.