Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

15. októbra 2019

Októbrové stretnutie (2019)

R. Dobiáš prednáša svoje verše

Stretnutie v klube Omega, ktoré sa konalo vo štvrtok 3. októbra 2019, bolo venované životnému jubileu básnika a spisovateľa Rudolfa Dobiáša (nar. 29. 9. 1934 v Dobrej), čestného člena nášho literárneho klubu. 
Atmosféru vydareného podujatia približujeme prostredníctvom fotografií Lýdie Šimkovej.