Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

4. novembra 2017

Novembrové stretnutie (2017)

Po mesiaci sme sa stretli znova v našom literárnom klube. Stretnutie dňa 2. novembra malo voľný program – vyplnené bolo neformálnou diskusiou. Hlavné témy: aktuálne udalosti a podujatia, literárne súťaže, literárne soireé v Trenčíne, vulgarizmy v literatúre (áno či nie?).

Lýdia Šimková a Marta Malániková referovali o tohtoročnej Martinskej poetickej jeseni, ktorej sa zúčastnili. Mária Blaškovičová predniesla vybrané básne z nového čísla Literárneho týždenníka, Jana Poláková informovala o chystanom vyhodnotení literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára.

Ďalšie stretnutie je plánované na štvrtok 7. decembra.