Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

O klube

Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry. Pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Základom klubovej činnosti sú pravidelné mesačné stretnutia, otvorené všetkým záujemcom, ktoré sú zamerané na diskusie o čítaní a písaní, informácie o dianí vo svete literatúry, prednes i hodnotenie literárnych textov.

Klub okrem toho príležitostne organizuje, respektíve spoluorganizuje čítačky, besedy, exkurzie a podobné podujatia.

Členovia klubu majú možnosť publikovať svoje texty (výtvarné diela, fotografie) v klubových zborníkoch a občasníkoch, a tiež na tejto webstránke.

Literárny klub Omega poskytuje priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, výmenu názorov a skúseností; stretnutia v klube prinášajú aj nové kontakty a priateľstvá, nové možnosti a príležitosti.