Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

22. mája 2019

Májové stretnutie (2019)


Stretnutie v klube Omega, konané vo štvrtok 2. mája 2019, bolo spojené s prezentáciou knihy Blanky Kovarčíkovej Lásky Milana Rastislava Štefánika.

V prvej časti autorka slovom i obrazom predstavila prítomným svoju publikáciu venovanú jednej z najväčších osobností našich národných dejín. Po pútavej prednáške nasledovala diskusia, v ktorej sa ukázalo, že osobnosť M. R. Štefánika je stále prítomná v povedomí ľudí a jeho odkaz pôsobí inšpiratívne i v našich časoch.

Vydarené podujatie, s pomerne veľkou účasťou kultúrnej verejnosti, moderovala Janka Poláková.