Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

12. októbra 2017

Októbrové stretnutie (2017)

Jana Jablonská
Pocta poetke Márii Janke Jablonskej

Októbrový literárny klub OMEGA sa niesol v slávnostnej, ale srdečnej atmosfére. Venovaný bol slovenčinárke a poetke PhDr. Márii Janke Jablonskej, pri príležitosti jej krásneho životného jubilea.

Na podujatí boli prítomní nielen členovia LK Omega, MO MS v Trenčíne a členky Únie žien Slovenska, ale aj priatelia a známi, ktorých má Janka Jablonská veľmi veľa.