Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

22. novembra 2019

Za pani Hudecovou


Katarína Hudecová (1928–2017)

Foto: Lýdia Šimková
Dotĺklo srdce
plné lásky, rýmov...
Poetka s dušou snivou
trpezlivo a usilovne
rozdávala básne,
dobro, poučenia...
Nejedna pekná spomienka
nám v srdci na ňu zostala
a polica zdobená jej knihou...

12. novembra 2019

Novembrové stretnutie (2019)


Pravidelné stretnutie v klube Omega sa uskutočnilo vo štvrtok 7. novembra. Do prezenčnej listiny sa zapísalo šestnásť prítomných. Predseda klubu informoval o literárnych a kultúrnych podujatiach, ktoré majú súvis s činnosťou nášho klubu. Lýdia Šimková referovala o tohtoročnej Martinskej poetickej jeseni a Ľubomír Maretta porozprával o vydaní svojej debutovej básnickej zbierky Brehy pod mostom (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019). V rámci tvorivej dielne sme sa tentoraz zamerali na básnický útvar s názvom rispet. 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie: 5. decembra 2019.