Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

22. decembra 2016

Naše vinše

Zas prituhujú rána,
Ilustračná snímka:
Lýdia Šimková
v srdci však náhle oteplieva,
to advent lásku rozosieva,
tíško znie modlitba Pána.
(Tatiana Blichová)


Nech čerstvý vánok z hôr osvieži tvoju dušu
a telo nikdy nepocíti bolesť starostí
a plecia silu majú uniesť neľahký údel,
nech mier sa v tvojej duši rozhostí.
(Eleonóra Žůrková)

19. decembra 2016

UFO

Jaroslav Janečka
Bola jasná noc z 23. na 24. júna.
Kráčal do strmého kopca a namáhavo dychčal. Mladý astronóm Peter Kulich bol rozhodnutý kamerou zachytiť roj meteoritov, ktorý sa mal okolo polnoci prehnať v blízkosti mesiaca. Nedal sa odradiť názormi starších a skúsenejších kolegov, ktorí mu tvrdili, že keď je mesiac v splne, veľa toho neuvidí. Vraj sa všetko rozplynie v odrazenom mesačnom svetle.
Na chrbte niesol dva malé hvezdárske ďalekohľady. Dalo mu to hodne práce, než sa mu na jeden z nich podarilo namontovať amatérsku videokameru.

14. decembra 2016

Nová kniha Anny Hrabalovej

Posledné tohtoročné stretnutie v literárnom klube Omega (1. decembra 2016) patrilo členke klubu Anne Hrabalovej a jej Trapasom. To je názov zatiaľ jej poslednej knihy.

Dlhoročná členka Omegy vždy trochu prekvapí. Témou alebo obsahom svojej literárnej tvorby. Výraz „prekvapí“ možno ani nie je priliehavý, pretože záber jej záujmov je naozaj široký. Rada cestuje, fotografuje, bicykluje sa, má rada ľudí a život – so všetkým, čo prináša. Vnímavá, žensky citlivá, píše z prežitého. 

11. decembra 2016

Andrea Trusková: Verše

Paleta
Ilustračná snímka:
Lýdia Šimková

aký rozmer
tvojej lásky –
MODRÉ nebo
nad priepasťou
BIELY cukor
na dne kávy
ČIERNOU kriedou
hravo spájaš
ŽLTÉ body
(z púpav veniec)
vôkol hlavy
… a potom -
prečo
som taká
nebezpečne
(bez)farebná

3. decembra 2016

Decembrové stretnutie (2016)

Na stretnutí vo štvrtok 1. decembra sme prezentovali novú knižku Anny Hrabalovej. Zbierka malých príbehov, ktoré vymyslel život, je pomenovaná príznačne Trapasy. Ako čítame na obálke: „Posiata je lúka kvietkami a život trapasmi.“ Veru tak, a kto neverí, uverí po prečítaní...

Autorka, členka nášho literárneho klubu, na margo svojej novej publikácie hovorí: „Na konci roka 2016 vydávam knižku Trapasy, verím a dúfam, že sa vám bude páčiť a budete ju čítať s takým zanietením ako knižky predošlé...“

Želáme našej autorke ešte veľa tvorivo prežitých dní, radosť z tvorby a zo života.

28. novembra 2016

Ako sa píše rozprávka

Šuchot jesenného lístia, pod nohami sa hromadia farby. Padá lístoček, ticho, tichulinko pláva vzdušným priestorom a ukladá sa na zem. Medzi svojich súrodencov, priateľov zapadne a klebetí. On prináša novinky, ony spomienky.

Tichý vetrík rozstrapatí ďalšie stromy, lístočky sa odpoja od konárov a krútia sa, tancujú.

Vetrík sa chce hrať, rozvinie svoj plášť a zatočí ním. Lístie sa vo víre zdvíha zo zeme, opäť naberá výšku krásnych spomienok.

18. novembra 2016

Taká obyčajná chvíľa

Eleonóra Žůrková

Ponáhľala som sa na vlak – cesta do Bratislavy, školenie – treba prísť načas. Prišla som na stanicu, rada pri kase bola dlhá, ďalšie okienka mali zatvorené. Nebolo sa však treba ponáhľať. Tabuľa odchodov nemilosrdne ukazovala  dvadsať minútové meškanie. 

Vonku nebolo práve príjemne, na novej stanici to poriadne prefukuje. Nechcela som priveľmi pozmeniť prácne vyrobenú frizúru, tak som radšej zostala v hale. Na lavičke sedela babička. Bolo badať, že horšie vidí, žiaden sprievod nemala.

10. novembra 2016

Novembrové stretnutie (2016)


Členka nášho klubu Oľga Krajmerová predstúpila pred verejnosť so svojou prvou knihou. 
Zbierka drobných literárnych útvarov dostala názov Na vysokých podpätkoch závejami. 
Slávnostná prezentácia sa konala vo štvrtok 3. novembra na pôde trenčianskej knižnice.

Rozhovor s autorkou: Teším sa z každého dňa.

Z podujatia prinášame fotoriport Anny Moškovej:

28. októbra 2016

Zborník To sme my

Predstavujeme zborník s názvom To sme my, ktorý sme vydali pri príležitosti 20. výročia založenia klubu Omega

Úvodné slovo Jána Maršálka:

Dvadsať rokov. Toľko má náš literárny klub. Je to veľa či málo? Odpoveď asi nebude jednoznačná, závisí od uhla pohľadu. Isté je, že za tie roky sa v klube stretli desiatky ľudí. Ľudia prichádzali aj odchádzali, niektorí zostali dlhšie, iní kratšie. Menili sa tváre, menila sa forma, ale náplň literárneho klubu zostávala v podstate nemenná: diskusie o písaní, čítanie a posudzovanie textov, vzájomná kritika a zároveň podpora a v neposlednom rade publikačná činnosť.

11. októbra 2016

Literárny klub Omega oslavoval

Úvod stretnutia
Slávnostné stretnutie pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia nášho klubu, 
spojené s prezentáciou zborníka 
To sme my 

(6. októbra 2016)

Priestory spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne zaplnili členovia literárneho klubu Omega, bývalí členovia, vzácni hostia, priatelia a ďalší, ktorí majú k literatúre a písanému slovu blízko. Omega si pripomenula dvadsať rokov pôsobenia. 

9. októbra 2016

Martinská poetická jeseň 2016

(23. – 25. septembra)

T. Sivová a M. Nemček
23. 9. – Martinská knižnica
Milé privítanie, predstavený nám bol nový riaditeľ Turčianskej knižnice RNDr. Milan Nemček. Folklórny súbor Hradisko, energické žienky tancovali, spievali – harmonika, kroje – bolo veselo.
Prezentácia tvorby zúčastnených. Dvaja recitátori sa pri prednese v slovenčine, češtine a poľštine poriadne zapotili. Za zvukov jemnej hudby sa niesli témy o minulosti, prítomnosti, budúcnosti, vášni, myšlienkach, bozkoch... „modlitwy“.

Zlost, slzy, morská pana, polštáře, zvony, láska...

16. septembra 2016

Z ulity na svetlo

Andrea Trusková: Z ulity
Trenčín, Edícia Omega, 2016

Útla zbierka básní Andrey Truskovej obsahuje krehkú, komorne ladenú poéziu. Krátke básne a ešte kratšie verše so sporadickým rýmom sú „predĺžené“ vnímavosťou autorky a hĺbkou ponoru do vnútra ľudskej duše.

Jana Poláková v doslove, ktorý zbierku dopĺňa, napísala: „Andrea Trusková s citom, pokorne, s vierou, trochu tajomne necháva nazrieť do intimity svojho života... Jemná ženská duša, jej dar vidieť život ako tvorbu, nevzdychať a nesťažovať sa. To cítim z jej poézie.“

V poézii nejde o kvantitu, jej veľkosť sa nemeria počtom slov. Poézii stačí málo, o to viac môže dať – táto knižočka to potvrdzuje.

9. septembra 2016

Septembrové stretnutie (2016)

Prvé stretnutie v klube Omega po tohtoročnej letnej prestávke sa konalo vo štvrtok 8. septembra. Stretlo sa nás pätnásť. Janka Poláková hovorila o nových knižkách trenčianskych autorov (Oľga Krajmerová, Štefan Kuzma, Tomáš Turner, Andrea Trusková). Hovorili sme aj o novom zborníku, ktorý pripravujeme k 20. výročiu založenia nášho literárneho klubu (už je v tlačiarni, jeho prezentácia by sa mala konať v októbri). Nasledovala diskusia o literatúre a našich (nielen) dovolenkových zážitkoch. 

Ďalšie stretnutie plánujeme na štvrtok 6. októbra.

14. júla 2016

Miniatúry Tomáša Turnera

Tomáš Turner: Aj ryba lieta
Trenčín, Edícia Omega, 2016

Pod názvom Aj ryba lieta práve vychádza útla zbierka aforizmov a epigramov Tomáša Turnera, obohatená trefnými ilustráciami Ľubora Benkoviča (obaja sú členmi nášho literárneho klubu). Knižka prináša osviežujúci a zároveň kritický pohľad na svet. Je potvrdením starej pravdy, že nie vždy treba veľa slov na vyjadrenie plnej myšlienky. Prítomné textové útvary sa vyznačujú stručnosťou a hutnosťou, autor v nich preukazuje schopnosť vyjadriť sa esteticky účinne.

6. júna 2016

Júnové stretnutie (2016)

Stretnutie viedla Janka Poláková. Prítomných bolo pätnásť členov klubu. Hovorilo sa o Literárnom soirée v Lúči, ktoré moderovala Zuzana Laurinčíková; študenti AMU z Banskej Bystrice tam recitovali rôznu tvorbu, prevažne našich členov (Žůrková, Hrabalová, Hoštáková, Žember, Maretta, Turner, Lančarič a iní). Hudbu zabezpečila skupina 3D band. Podujatia sa zúčastnili aj členovia LK Omega. Ďalšie Literárne soirée sa pripravuje na október.

16. mája 2016

Tvorivá dielňa: Aforizmus

Naša jarná tvorivá dielňa bola zameraná na aforizmus. Zapojilo sa do nej päť autorov – členov a priaznivcov literárneho klubu. Výsledky ich snaženia predkladáme (v závere aj s určením víťaza).

Ilustračná snímka: JM
Anna Hrabalová

Aforizmy

- Myšlienky, to sú vrabce na strome. Vyrušíš ich a všetky sa rozpŕchnu.
- Manželstvo je ako hruda v poli. Prší na ňu, fúka vietor... ešte do nej zatneš motykou a rozpadne sa.
- Štvorlístok – že prináša šťastie? Áno, celé šťastie je v tom, že ho nájdeš.
- K šťastiu ti nepomôže ani batoh štvorlístkov.
- Keď by človek žil tisíc rokov, stále objavuje nové a nové, neobjavené.

11. mája 2016

Májové stretnutie (2016)

Stretnutie v klube Omega, ktoré sa konalo vo štvrtok 5. mája, malo slávnostnejší ráz. Naším hosťom bol spisovateľ Ján Beňo a hlavným bodom programu prezentácia jeho nového románu Život s kufrom (MilaniuM, 2015).

Podujatie moderovala Janka Poláková. Knihu, v kontexte ostatnej tvorby autora, predstavil Rudolf Dobiáš a Anton Baláž. Nasledovalo krátke autorské čítanie a diskusia. Oživením programu bolo vystúpenie malých hudobníkov zo ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.

Ak Boh dá, stretneme sa v literárnom klube najbližšie 2. júna.

11. apríla 2016

Aprílové stretnutie (2016)

Prvý štvrtok mesiaca (7. 4.) patril aj tentoraz stretnutiu v klube Omega. Zišli sme sa v peknom počte. Hovorili sme o pripravovaných kultúrnych podujatiach a o ďalšej činnosti nášho klubu. 

Kamil Weiner predstavil svoju zbierku básní v albánčine, má názov Odeoni i shpirtit a vyšla v Macedónsku. Marta Malániková recenzovala knihu Cesta k bráne od Jána Maršálka. V rámci tvorivej dielne sme sa venovali aforizmu. 

Ďalšie pravidelné klubové stretnutie je plánované na štvrtok 5. mája.

1. apríla 2016

Marec – mesiac Mateja Hrebendu

Skončil sa marec, mesiac knihy. Prečo je práve marec mesiacom knihy? Skúsme sa nad tým zamyslieť. Ja tak trocha s humorom hovorím, že práve v marci je také medziobdobie, keď sa ešte nedá pracovať vonku, v prírode. Ľudia, aby prečkali tento čas, tak si spievali, rozprávali príbehy a čítali si knihy.

Tiež môžeme povedať, že marec je tretí mesiac v roku a číslo tri má určitú mágiu, ktorá je definovaná ako sila mysle a slova, sila umenia a spoločenského života. Určite by bolo tých prirovnaní k mesiacu marec viac. V neposlednom rade tento mesiac je spätý s výročiami práve Mateja Hrebendu. V marci sa narodil a tiež ukončil svoju životnú púť tento zaujímavý človek a osvetový činiteľ.

26. marca 2016

Veľkonočný pozdrav

Lýdia Šimková: Zrkadlenie

Či slávite sviatky jari
a či zázrak VZKRIESENIA,
nech vám v tvári radosť žiari,
nielen počas VEĽKEJ NOCI,
nech máte vždy dobrý pocit
nádeje a zmierenia,
a teraz aj veľa vody,
kraslíc, slnka, pohody!

Jaroslav Daniš

10. marca 2016

Marcové stretnutie (2016)

Tohtomesačný prvý štvrtok v našom literárnom klube patril prezentácii dvoch knižiek. Autorom jednej (Kým spadne kvapka asfaltu) je člen Omegy Martin Lančarič. Autorom druhej prezentovanej knihy (Literárne hádanky, s podtitulom Slnečný budíček) je renomovaný autor, čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Jaroslav Rezník.

Recitovali sa verše, znela hudba (3D band), debatovalo sa...

Prikladáme fotografie z podujatia:

11. februára 2016

Februárové stretnutie (2016)

Prezentácia novej knihy Rudolfa Dobiáša prilákala do trenčianskej knižnice desiatky záujemcov.

Moderátorka podujatia Janka Poláková, vydavateľ Stanislav Bebjak, ilustrátor Martin Kellenberger a v neposlednom rade samotný autor priblížili prítomným zbierku veršov i próz pre deti, ktorá nesie názov Perličky na slniečku a obsahuje výber zo staršej i novšej tvorby nášho autora.

Vydarené, pekné podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 4. februára.

Prikladáme niekoľko fotografií:

8. februára 2016

Erotické blúznenie

(Poviedka)

O niekoľko dní bude Valentína. Je to sviatok zaľúbených, ktorý sa už udomácnil aj u nás...

Dve srdcia
Predo mnou stojí nádherne dekorovaná posteľ s veselými obliečkami a erotickým nádychom, so slovami  LÁSKA ...... LOVE ...... AMOUR ..... AMORE ..... LIEBE.

Táto posteľ to priam evokovala. Hlavou mi preblesla erotická myšlienka na krásneho muža.  Pri tej posteli s erotickým nábojom stál práve „On“, môj idol, už na prvý pohľad. Dobre stavaná mužská postava. Výšku odhadujem na 185 cm, postava štíhla, vyšportovaná, ideálna na túlenie sa v tej úžasnej posteli. Myšlienky mi behali hlavou ako IC na trati Bratislava – Košice. Emócie mi vtlačili rumelku do líc, zrýchľovalo sa mi dýchanie.

10. januára 2016

Januárové stretnutie (2016)

Vo štvrtok 7. januára sa konalo naše prvé klubové stretnutie v novom roku. Zišli sme sa v peknom počte, aby sme si navzájom zaželali všetko dobré...

Pripomenuli sme si odkaz známeho kňaza, bývalého politického väzňa, autora niekoľkých kníh, saleziána dona Antona Srholca (12. 6. 1929 – 7. 1. 2016), ktorý v minulosti niekoľkokrát navštívil podujatia trenčianskej knižnice. Mali sme teda možnosť osobne sa s ním stretnúť.

Janka Poláková pri príležitosti ukončenia Roka Ľudovíta Štúra porozprávala o Štúrovej poetickej tvorbe. Záver patril ako zvyčajne diskusii.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na štvrtok 4. februára 2016.

6. januára 2016

Bez snov by bol život fádny

Členka nášho literárneho klubu Anna Hrabalová oslávila v uplynulom roku životné jubileum. Pri tej príležitosti sme ju požiadali o rozhovor.

Anna Hrabalová

Čo alebo kto ťa priviedol k písaniu?

Písať, to bola moja detská túžba, tak ako i cestovať. V písaní ma nepriamo povzbudzoval triedny učiteľ, keď nám rozprával o našich slovenských spisovateľoch, a ja som jeho zaujímavé rozprávanie počúvala a predstavovala si, ako i ja raz... Boli to túžby, o ktorých som pochybovala, či sa mi naplnia. Nikdy som ich nevyslovila nahlas. Ako aj, veď som musela ísť v pätnástich pracovať, zarábať na živobytie. 

4. januára 2016

Novoročný vinš

Na prahu opäť nový rok stojí, 
Foto: Ján Maršálek
čakáme s ním, kedy zvon kostolný
polnoc odbije,
ľudská ruka sa s tou druhou spojí
v pevnom stisku a úprimne.
Priateľ pozdraví priateľa,
sused sa so susedom objíme,
aby si popriali šťastia veľa.
Pokoj želám tebe, mestu, krajine...
Božia milosť v novom roku
nech nás neminie.
Božia láska do svojho náručia
nech nás privinie...

Oľga Krajmerová