Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

14. júla 2016

Miniatúry Tomáša Turnera

Tomáš Turner: Aj ryba lieta
Trenčín, Edícia Omega, 2016

Pod názvom Aj ryba lieta práve vychádza útla zbierka aforizmov a epigramov Tomáša Turnera, obohatená trefnými ilustráciami Ľubora Benkoviča (obaja sú členmi nášho literárneho klubu). Knižka prináša osviežujúci a zároveň kritický pohľad na svet. Je potvrdením starej pravdy, že nie vždy treba veľa slov na vyjadrenie plnej myšlienky. Prítomné textové útvary sa vyznačujú stručnosťou a hutnosťou, autor v nich preukazuje schopnosť vyjadriť sa esteticky účinne.