Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

9. októbra 2015

Pri hrobe matky Ľudovíta Štúra

Prvého októbra sa uskutočnilo literárne stretnutie klubu OMEGA. To je dátum, keď si pripomíname svetový deň seniorov. Vlastne celý  október je venovaný seniorom  ako mesiac úcty k starším. Literárne činných seniorov máme aj medzi členmi OMEGY. Viacerí sú úspešní v literárnych súťažiach, iní v prednese poézie a prózy. Niektorí sú autormi, ktorí svoje literárne práce vydali knižne.

Jedným z počinov klubu je fakt, že ako prvý prispel Miestnemu odboru Matice slovenskej (MOMS) v Trenčíne na obnovu hrobu matky Ľudovíta Štúra. Anna Štúrová, rodená Michalcová (1815–1856), je pochovaná na starom evanjelickom cintoríne. To bol dôvod, aby sme obnovený hrob navštívili. O pôvode rodiny Michalcovej krátko poinformovala Jana Poláková, predsedníčka MOMS v Trenčíne.

6. októbra 2015

Októbrové stretnutie (2015)

Ilustračná snímka:
Lýdia Šimková
Nadišiel prvý októbrový štvrtok a s ním pravidelné stretnutie v klube Omega. Schôdzku moderovala ako zvyčajne Janka Poláková.

Hovorilo sa o založení krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne a tiež o Martinskej poetickej jeseni 2015 (podujatia sa zúčastnili dve členky nášho klubu). Zástupkyňa klubu Poema, pôsobiaceho v Hornom Srní, nás prišla oboznámiť  s ich činnosťou.

Druhá časť klubového stretnutia patrila návšteve starého evanjelického cintorína, kde sme si uctili pamiatku matky Ľudovíta Štúra Anny (1815–1856); jej hrob bol nedávno opravený aj s naším prispením (ešte o tom napíšeme).

Ďalšie stretnutie je plánované na štvrtok 5. novembra.

2. októbra 2015

Spisovatelia v Trenčíne

Ján Tazberík
a Margita Ivaničková
Spolok slovenských spisovateľov (SSS) má svoju krajskú odbočku už aj v Trenčíne. Ustanovujúce stretnutie sa konalo 22. septembra 2015 na pôde Verejnej knižnice Michala Rešetku.

Na stretnutí boli prítomní predstavitelia Spolku: Miroslav Bielik (predseda), Jaroslav Rezník (čestný predseda), Ján Tazberík (tajomník), Štefan Cifra (predseda kontrolnej komisie a šéfredaktor Literárneho týždenníka). Prítomní boli aj zástupcovia knižnice, samosprávneho kraja a samozrejme viacerí literáti.